"Yeterlik Belgeleri İptal Edilemez!"Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkan Yardımcısı Kenan AK, Sendikamız; çalışanlar arasında ayırım gözetmeksizin hak ve sorumlulukları iyi bilen bir üye topluluğu meydana getirmek, Üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek, mesleki saygınlık için onurlu, dürüst ilkeli ve kararlı hak arama mücadelesinin yanında çevresiyle uyumlu, toplumun dinamiklerine duyarlı HAK olgusunun hâkim kılınması için mücadeleyi amaç edinmiştir.
 
Türk Diyanet Vakıf-Sendikası olarak çalışanlarımızın çalışma hayatı ile karşılaştığı sıkıntı ve problemlerini gidermek, çalışma hayatına yeni adım atmak için her türlü şartlarını tamamlamış, geçici görev almış veya hiç görev almamış potansiyel Din Görevlisi veya Kuran Kursu Öğreticilerinin ortak sıkıntı ve dertlerini kamuoyuyla paylaşmak ve çözüm sunmakta bir sivil toplum kuruluşu olarak görevimizdir.
 
Hedef kitlesi insan olan Dinimizin doğru anlatılmasının adı olan din hizmeti; Yaşlısından, engellisine, gencinden, çocuğuna, şehirlisinden, köylüsüne, ırkı, rengi, dili, meslek ve meşrep ayırımı yapılmaksızın Ülkemizin en ücra köşelerin de yaşayan milletimiz dâhil olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığımızca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde alınan nitelikli personel tarafından yapılmaktadır.
 
Elbette bu hizmetin sunumunda; ülke gerçekleri, toplumsal ihtiyaçlar ve duyarlılıklar daima göz önünde bulundurularak politikalar oluşturulduğu bilinmektedir.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı yurt içi ve yurt dışı hizmet alanının genişlemesine bağlı olarak son yılarda personel sayısında yaptığı kadro alımlarıyla hızlı bir artış sağlamıştır.
 
Nitelikli personel alımının hedef olarak belirlendiği personel alımlarında her ne kadar istenen kalite yakalanamasa da Başkanlık ilan ettiği kadrolara yönetmeliklerde koyduğu kriterler dâhilinde şartlarını tamamlayan adaylardan mülakatlarla personel alımı sağlanmaya çalışmakta iken;
 
2010 yılında Fahri Kuran Kursu Öğreticilerine kadrolu atanma hakkı veren 6002 sayılı Kanunla belirlenen kriterlerin dışına çıkılması, siyasetin ve hatırlı kişilerin müdahalesine imkân verilmesi, ataması yapılacak Fahri Hocaların bilgi, belge ve liyakatine değil yaptığı görevin süresine bakılarak ihtiyaç olmayan yerlere dahi gereğinden fazla atama yapılması Başkanlığın personel alım konusundaki tutum ve güvenirliliğini de toplum tarafından tartışılır hale getirmiştir.
 
Bu şekilde yapılan kuralsız bir alımın sancıları aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmamış bunun suçlusu Fahri veya Geçici Görevliler gibi topluma yansıtılmıştır. Oysa Bu şekilde bir alımın tek sorumlusu vardır oda Diyanet İşleri Başkanlığıdır.
 
Eğer hak ve adalet gözetilerek yapılmış olsaydı bu alımlar bugün birçok olumlu niteliğe haiz aday veya geçici görevliler kadroya geçmiş olacaktı.
 
Türk Diyanet Vakıf Sendikası olarak her türlü şartlarını tamamlayarak bir göreve atanmak için kadrosuzluktan dolayı atama bekleyen ve bir geçici görevde hiç çalışmamış adayların veya bir dönem Fahri olarak Görev yapıp şu an boşta olan adayların, veya Hala Geçici olarak bu görevi yapmasına rağmen kadro bekleyeler ile son anda Kadro verilecekken kadroları elinden alınan vekil İmam ve Müezzinlerden, mesleğe yönelik mezuniyetini tamamlamış, hafızlığı olan, Yeterlik Belgesi mevcut, KPSS’den geçerli puanı olan adayların Diyanet İşleri Başkanlığından veya Devletimizden KADRO İSTİYORUZ talebi kulak ardı edilmemeli bu sese mutlaka cevap verilmelidir. Bu yetişmiş insan ve bilgi gücünün değerlendirilmesi gerekmektedir.
 
Diyanet İşleri Başkanlığı bu kadar ulvi bir görevi tevdi ettiği insanları toplum önünde ve siyaseten tartışılır durumdan korumak zorundadır.
 
Kadrolu olarak görev yapan personelin yaptığı bütün dini ve sosyal hizmetleri yapmak için, Kadrolu personel alımlarında aranan şartları taşıyanlar arasından müftülükler tarafından yapılanı mülakat sınavlarıyla görev verilen Geçici Görevlilerin bu görevlerinin mutlaka Kadro alımlarında Hafızlık veya Okul Puanı gibi bir Tecrübe Puanı önceliğinin olması gerektiği kanaatini taşıyorum.
 
Diyanet İşleri Başkanlığımızın insanımıza her alanda hizmet etme yükümlülüğü olduğuna göre Ülke genelinde yeniden bir ihtiyaç taraması yaparak, ihtiyaç duyulan alan ve hizmetlerde yeniden kadro ihdası çalışması yapması meslekte yetişmiş nitelikli adayların Kuruma kazandırılması için bir fırsat olacaktır.
 
Bu amaçla önümüzdeki aylarda çıkacak Torba yasada Diyanet İşleri Başkanlığına şartlarını taşıyan adayların istihdamını gerçekleştirmek üzere KADRO verilmesini talep ediyoruz.
 
Ayrıca;
 
GEÇİCİ GÖREVLİLERİN HAKLARINA DÜZENLEME İSTİYORUZ
 
Her türlü ekonomik açıdan mahrumiyet içinde olan Geçici Görevlilerin çalışma şartlarının Önümüzdeki günlerde görüşülecek Torba yasada mutlaka görüşülmesini, durumlarının düzeltilmesini, Sosyal Güvenlik ve Maaşlarının artırılmasını, izin ve sosyal haklarının verilmesini talep ediyoruz..
 
VERİLEN HAKLAR GERİ ALINAMAZ, YETERLİK BELGELERİMİZ İPTAL EDİLEMEZ
 
Ülkemizde artık din görevlisi ve Kuran Kursu Öğreticisi olmak gerçekten zorlaşmıştır. Bu göreve talip olanların sayısında ciddi bir artış olmakla birlikte Göreve alım şartları her geçen gün değişmekte ve zorlaştırılmaktadır. Artık adaylardan İstenen şartların tamamlanması alım yapılacak kadroların yetersizliği gerekçesi ile bir anlam ifade etmemektedir.
 
Diyanet işleri Başkanlığı maalesef toplumun birçok kesimini ilgilendiren konularda istişare etmeden kararlar almakta ve bundan dolayı da gereksiz eleştirilere maruz bırakılmaktadır.
 
Atanma şartlarında istenen Geçerlilik süresi devam eden Yeterlik Belgelerinin Yönetmelikle iptal edilmesi elinde belge olan on binlerce insanı mağdur etmiştir. Kazanılan Hak geri alınmaz kuralı Diyanet tarafından dikkate alınmamaktadır. Ben yaptım oldu mantığı insan Onurundan Kardeşlikten, Merhametten bahseden Başkanlığımıza yakışmamaktadır.
 
Gece gündüz demeden çalışarak zaman harcayan ve bu belge sınavını yüz binlerin arasından sıyrılarak kazanan Belge sahiplerinin Belgelerinin geçerlilik süreleri devam ettirilmelidir.
 
Hakkı ve adaleti tavsiye den bir kurumun kendisinin haksızlık olarak değerlendirilebilecek bir kararda ısrar etmesi anlaşılamamaktadır.
 
Şu unutulmamalıdır ki hak çiğnenerek hak tavsiye edilemez.
 
Sendikamızın toptan karşı olduğu MBSTS sınavları 81 vilayette yapılırken bu yıl 21 vilayete alınarak görevlinin eziyeti artırılmıştır. Hem sınava giren görevliye hem de ülke ekonomisine zarar olan bu uygulama kaldırılmalıdır. Faydası ve katkısı tartışılan ve görevliyi rencide eden bu sınav sisteminde bu kadar ısrarcı olunması da anlaşılır bir durum değildir.
 
Bütün Diyanet çalışanlarını Sendikamızın vaz geçemeyeceği aşağıdaki ortak paydada buluşmaya davet ediyorum.
 
Vatan ve millet sevgisi ortak paydamız, onurlu ve huzurlu bir gelecek müşterek beklentimiz yarın ki kuşaklara güçlü bir ülke bırakmak en büyük özlemimizdir. Türkiye’nin dirliğine düzenine hizmet etmeyen her fikir ve kanaat karşımızdadır. Ve her şart altında da muarızımız olacaktır. Hakkın hâkim kılınması ve haksızlıkların yok olması mücadelemizin vaz geçilmez düsturudur" dedi.

dinihaberler.com

where to buy abortion pill order abortion pill online pill for abortion online

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
click i dreamed my wife cheated on me why women cheat with married men
wives who cheat on husbands website my husband cheated on me
my wife emotionally cheated on me my boyfriend cheated on me with my mom
women will cheat read catch a cheat
how to cheat on wife married men affairs how to spot a cheater
android phone monitoring software my android spy android spy tools
home std testing chlamydia cure where to get a std test
inevitable abortion abortion images when to get an abortion
treatments for hiv/aids thegeorgiaclubforum.com free hiv dating sites
my boyfriend cheated on me with my best friend link i cheated on my boyfriend how to get him back
should i tell my girlfriend i cheated sunpeaksresort.com my ex girlfriend cheated on me
watching my girlfriend cheat cory-smith.com i had a dream my girlfriend cheated on me
why women cheat on men site meet to cheat
i cheated on my husband with a woman my husband cheated on me what do i do i cheated on my husband with his best friend
how many guys cheat read why do men cheat
adult porn written stories with animals site adult babies punished stories
spy on a phone app spy android spyware app
is abortion legal mipnet.dk pill for abortion
apps for spying on cell phones adammitchell.co.uk monitoring app for android
history of my phone calls phone logging software call log history
having abortion abortion photos abortion procedure video
abortion costs read how to get abortion
abortion depression abortion atlanta after abortion care
best cell phone spy software for android open cell spy monitoring
abortion clinics in manhattan read abortion clinics rochester ny
email spy software read free android spyware app
recent call history call history on my phone cell phone voice recorder
free coupons site walgreens coupons online
free prescription card walgreens transfer prescription coupon free prescription drug discount card
free pharmacy card open stride rite printable coupons
reasons people cheat husbands who cheat why husbands cheat
cheaters caught women who cheat on men how can people cheat
free abortion clinics maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com different types of abortion
home remedies for early pregnancy termination abortions cost ways to terminate an early pregnancy at home
illegal abortion stories open pregnant weeks
abortion in the first trimester abortion pill what is abortion
rite aid coupons 2015 click coupons for prescription medications
zovirax 800mg mikemaloney.net tadalafil pill
women who cheated read wives who cheat on husbands
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription viagra 100 mg
viagra coupons discount prescription drug cards coupons prescriptions
synthroid 25mcg f6finserve.com thyroxine 200mcg
avodart go revia pill
propecia pill levofloxacin pill rifaximin
rifaximin inderal levofloxacin 500mg
prescription savings cards prescription discount coupons prescription drugs coupon
coupons for prescription medications areta.se coupons for prescription medications
free prescription cards discount read free coupon for viagra
2016 viagra coupon buyerauctionmanager.com new prescription coupon
my husband cheated go why do women cheat on their husbands
prescription drug cards open free prescription drug cards
coupons for cialis drug discount coupons cialis coupon codes
when will bystolic go generic site linzess patient assistance
generic bystolic alternative forest laboratories patient assistance
bystolic card bystolic discount coupon
gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment
cialis dosage for women does cialis work for diabetics
cialis suisse http://cialis20mgsuisse.com/suisse cialis suisse
cialis diabète cialis diabète cialis diabète
erectiepillen waar te koop http://viagrapillenkruidvat.com viagra online nl
prijs viagra apotheek viagra pillen kruidvat viagra online deutschland
buy cheap viagra viagra for sale uk viagra for sale uk
prescription drugs coupons crmsociety.com free cialis coupons
coupons for cialis 2016 link cialis prescription coupon
pet prescription discount card blog.suntekusa.com cialis online coupon
cialis.com coupon go prescription drugs coupon
claritine koliko na dan warpedfish.co.uk claritine sirup norice
venlafaxine stoppen venlafaxine venlafaxine gewichtstoename
concordia hannover 1world2go.com concordia hannover
omeprazole link omeprazole effet secondaire
januvia go januvia 50 mg
renovation fredericia blog.pelagicfm.com renovation viborg
flagyl for uti femchoice.org flagyl dosing
vibramycin read vibramycin 100
crestor 20 open crestor impuissance
minoxidil chile minoxidil colombia minoxidil mexico
cymbalta anxiety cymbalta dosage for fibromyalgia cymbalta reviews
lamictal i dojenje read lamictal i dojenje
depakin chrono 500 mg click depakin
lamivudine acute hepatitis b lamivudine acute hepatitis b lamivudine teva
pill abortion natural abortion plan parenthood abortion
cialis 20mg cialis cvs coupon cialis 20mg
voltarene 50 yunaweddings.com voltarene posologie
euthyrox 50 euthyrox 88 euthyrox 50 cena
prescription drugs discount coupons pet rx coupon prescription drug discount card
types of abortion pill free abortion pill abortion pill centers
cialis ilkpirlantam.com cialis
brisomax 500 brisomax 500 brisomax
cialis hieple.net cialis 20
abortion pill articles early abortion pill options cost for an abortion
naltrexone trade name naltrexone tab 50mg ldn and pregnancy
teen abortion pill how late can you get an abortion pill third trimester abortion pill
cialis.com coupon free cialis coupon 2016 cialis coupons and discounts
cost of abortions ameracorporation.com abortion pill clinics in houston
cialis savings and coupons cialis coupons printable cialis sample coupon
non surgical abortion pill partial birth abortion home abortion pill methods
crestor retail price amres.nl crestor 5 mg cost
amoxicillin-rnp floridafriendlyplants.com amoxicillin dermani haqqinda
vermox prospect vermox prospect vermox
prescription drug cards discount prescription drug cards free printable coupons
acetazolamide sivuvaikutukset partickcurlingclub.co.uk acetazolamide blood brain barrier
when is it too late to get an abortion pill funtimeleisure.co.uk partial birth abortion
abortion clinics in houston tx abortion pill questions getting an abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat
duphaston iskustva duphaston duphaston 10 mg
vermox sirup zygonie.com vermox spc
vermox mikor hat ibrahimbayir.com.tr vermox
coupon for cialis cialis discount coupons online coupon for prescriptions
duphaston tablete kako se piju duphaston tablete kako se piju duphaston i ovulacija
duphaston tablete kako se piju duphaston forum duphaston iskustva
vermox alkohol vermox vermox spc
cpt code for dilation and curettage aspiration abortion nyc weeks in pregnancy
2015 cialis coupon cialis online coupon discount coupons for prescriptions
third trimester abortion pill abortion pill laws free abortion pill
duphaston 10 mg duphaston forum duphaston
abortion pill stories britmilk.co.uk early abortion pill options
free abortion pill aictmkulahospital.org abortion pill articles
amoxicillin nedir amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000
metoprolol pro medicin lasertech.com metoprololsuccinat hexal 50 mg
cialis trial coupon ambito20.it free cialis coupons
coupons for cialis printable destinations.com.pg cialis prescription coupon
prescription drugs coupons cialis 2015 coupon coupons for cialis printable
abortion pill prices abortion options pro abortion
abortion what to do weeks for pregnancy safe abortion methods
online cialis coupons prescription discount coupon printable cialis coupon
prescription coupons coupon for prescriptions cialis discounts coupons
prescriptions coupons cialis coupons and discounts coupon for prescription
free cialis coupon 2016 2015 cialis coupon cialis sample coupon
neurontin 100 mg pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin gabapentin
prescription drugs coupons new prescription coupon cialis coupon
cialis 5 mg cialis cialis 100 mg
abortion pill price cytotec abortion abortion pill is wrong
how late can you get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill clinics in houston
abortion pill law farsettiarte.it against abortion pill
neurontin cena neurontin cena neurontin alkohol
lamisil pastillas lamisil 1 lamisil comprimidos
voltaren retard avonotakaronetwork.co.nz voltaren krem fiyat
after abortion pill reasons for abortion pill facts about abortion pill
abortion pill quotes aero-restauration-service.fr average cost of an abortion pill
neurontin 400 neurontin neurontin diskuze
vermox sirup cijena vermox vermox suspenzija
lilly cialis coupon cialis.com coupon cialis coupons free
discount prescriptions coupons cialis trial coupon lilly cialis coupons
duphaston i ovulacija duphaston tablete kako se piju duphaston iskustva
abortion pill akum.org abortion pill questions
abortion pill procedures abortion options how much do abortion pill cost
coupons for cialis 2016 jenniferbrozek.com cialis coupons from manufacturer
free coupon for cialis kychamberexecutives.com cialis manufacturer coupon 2016
online cialis coupons toggerykids.com discount card for prescription drugs
las vegas abortion clinics abortion at 12 weeks pregnant teenage abortion
cialis coupon 2015 prescription drugs coupon free coupon for cialis
cialis coupons 2015 x-race.se free prescription discount cards
naltrexone side effects forum site how long is naltrexone in your system
half life of naltrexone opiate antagonist naltrexone what is revia used for
opiate blocker shot vivitrol vivitrol for alcoholism ldn thyroid
where to get naltrexone how long does naltrexone work shot to stop drinking
side effects of revia naltrexone implant naltrexone low dose depression
oral naltrexone centaurico.com naltrexone for anxiety
low dose naltroxone ldn medicine naltrexone brand name
naltrexone shot skydtsgaard.dk naltrexone order
c naltrexone site naltrexone information
neltrexone site what is naltrexone 50mg
naltrexone effectiveness naltrexone hcl side effects vivitrol reviews
ldn and depression click naltrexone structure
naltrexone side effects depression link naltraxone implant
how to make low dose naltrexone avonotakaronetwork.co.nz low dose naltrexone and drinking alcohol
injection to stop drinking go low dose naltrexone uk
does naltrexone cause weight loss opioids and alcohol naltrexone 4mg
how naltrexone works can naltrexone cause false positive drug implants for addicts
naltrexone pellet side effects site what is naltrexone used for
dexamethason 1 5mg galen dexamethason 0 5mg dexamethason acis 8mg

  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    Yeni Test
Videolar


Yetkili Girişi

                                        


Yardımlaşma Sandığı

Kampanya ve Reklam

Tüm Kampanya ve Reklamlarımız

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

896266

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

4267

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

117