HUZUR-ROTASYON-HUZURSUZLUKTürk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Kenan AK yazdı:

29 Mayıs 2014 tarihinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet GÖRMEZ’ e Sendikamızın Genel Başkanı Hazım Zeki SERGİ ve Yönetim Kurulu olarak bir ziyarette bulunmuştuk.

Ziyarette Sayın Diyanet İşleri Başkanımızla birçok konuyu görüşme ve değerlendirme fırsatının yanında Sendikal faaliyetler ve Çalışma hayatında karşılaşılan sıkıntılar ve çözüm önerileri ile Kurum çalışanlarını yakından ilgilendiren görüş öneri ve tespitlerin yer aldığı 11 sayfalık bir dosyayı kendisine sunmuştuk.

Daha sonra bu sunulan dosya ve içeriği sendikamızın İnternet sitesinde Diyanet çalışanlarının ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Ayrıca sunulan dosyanın bazı bölümleri çeşitli basın yayın organlarında yer almıştır.

Türk Diyanet Vakıf Sen Sendikası olarak öncelikle Başkanlığımızın yönetimi ve çalışma esasları ile ilgili düzenlenen mevzuat yönetmelik ve esasların siyasiler ve dışarıdan yapılan dayatmalar ile değil, bu kuruma emek vermiş yönetici, müftü, din görevlisi,ve STK’ların tecrübelerinin ve görüşlerinin alınarak düzenlenmesi daha faydalı olacak ve etkin hizmet yapılmasına sebep olacaktır. 

Diyanet İşleri Başkanlığının, her defasında istişare etmeden, kurum çalışanlarına danışmadan sık sık yaptığı yönetmelikler ve kişilere özel olarak yapılan Yönetmelik değişiklikleri ise Bu güzide kuruma ve yöneticilerine olan güveni derinden sarsmaktadır.

 Oysa Diyanet İşleri Başkanlığı çok önemli bir kurum, çalışanları ve Din Görevlileri de çok önemli görevleri yapan Allah ve Resulünün methine mazhar olmuş seçkin bir zümreyi teşkil etmektedir. Artık böyle bir Kurumun adaletli, örnek alınan, oturmuş bir mevzuat yapısına kavuşması bu kuruma hizmet eden ve gönül verenlerin beklentisidir. 

Ayrıca Kurumun işleyişi ve Yönetmeliklerle ilgili sürekli değişen uygulamalar ise yapboz halini aldığı için teşkilat içinde ayrı bir huzursuzluk vermekte, değişen yönetmeliklerin hızına ne müftülerimiz nede çalışanlar yetişememektedir.

Hal böyleyken Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve imza aşamasında olduğu söylenen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yine Teşkilat mensupları ve sendikalarla paylaşılmadan,  görüş ve önerileri alınmadan,  toplum nezdinde olgunlaştırılmadan yürürlüğe ve uygulamaya konulmak istenmesi kesinlikle uygulamada sıkıntılara sebep olacaktır.

Çünkü Rotasyon: Bir Köydeki İmam Hatibin Şehir merkezindeki Bir Camiye atama işlemi değil, veya şehir merkezindeki bir görevlinin köy camisine atanma işlemi değil, aksine yıllarca emek verip tam verimli olduğunu düşündüğünüz bir dönemde aynı konumda olan başka bir köy camisine veya şehirdeyseniz şehir camisine zorunlu olarak isteğiniz dışında yapılacak nakil işlemidir.

Diyanet İşleri Başkanımız özellikle Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin kısa zaman içinde hayata geçirileceğini ve Rotasyon Uygulamasının belli kriterler doğrultusunda uygulanacağını ifade etmiştir. 

Sayın Başkanımızın ifadesine göre rotasyon kriterlerin de öncelikle;

2014 yılında aynı yerde 25 yılını dolduran görevlileri,

2015 yılında aynı yerde 20 yılını dolduran görevlileri,

2016 yılında aynı yerde 15 yılını dolduran görevlileri,

2017 yılında ise en az aynı yerde 10 yılını dolduran görevlileri kapsayacağı ifade edilmiştir.

Türk Diyanet Vakıf Sendikası olarak öncelikle şunu belirtelim ki bu yönetmelik değişikliği önceki yapılanlarda olduğu gibi yine istişare ve paylaşımdan uzaktır. Diyaloğa kapalı, din görevlisine sorulmadan, anket yapılmadan, faydası ve zararı çalışanlar nezdinde tartışılmadan masa başında hazırlanmış bir yönetmeliktir.

Bunun için masa başında hazırlanan bu rotasyon uygulaması ne kuruma, ne vatandaşa, ne de Diyanet çalışanlarına bir katkı sağlamayacaktır. Her şeyden evvel, daha önce den tecrübe edildiği gibi uygulamada adalet tesis edilemeyecektir. Çünkü Uygulama Müftülerin insiyatifine bırakılmaktadır. Kimsesi olmayan Din Görevlisinin nakli hemen yapılabilirken, hatırlı destekçisi olan din görevlilerine yönetmelikte bir kılıf ve mazeret bulunarak yerinde kalması sağlanacaktır.

Esasında Rotasyon veya yer değişikliği ifadesi “Bugün göçebe din görevlisi istemiyoruz” diye diyanet kamuoyuna şirin görünmeye çalışan Yetkili Sendika Diyanet sen Sendikası tarafından 26 Ekim 2005 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığının resmi kayıtlarına Kurum İdari Kurullarında ‘’Şube Müdürleri ve Şeflerinde 10 yılda bir yerlerini değiştirin teklifiyle girmiştir.

Şeflerin yer değişikliği anlamına gelen Rotasyonu kendisine milli mesele yapan Diyanet İşleri Başkanlığı bu kuruma yıllarını vermiş, emekliliği gelmiş şeflerin il dışı ve il içi nakillerini yaparak yıllarca verdikleri hizmetin karşılığını cezalandırma aracı olarak kullanmış ve mahkemelerde süründürmüş tür.

Bu sebeple Sendikamız şeflerin rotasyon uygulamasını Mahkemeye başvurarak iptal ettirmiş ve görev yerlerine dönmelerini sağlamıştır. Şeflerin rotasyonunda ısrar eden Diyanet, yeniden bir yönetmelik değişikliği yaparak bir önceki mahkeme kararlarına rağmen şefleri yeniden mağdur etmek için, hak hukuk tanımaz bir anlayışla mahkeme kararlarına rağmen kelime oyunlarıyla eski görev yerleri yerine, tekrar tekrar başka yerlere atamalarını sağlayarak, hem şef ve ailelerini mağdur etmiş, hem de kurumu maddi yönden zarara sokmuştur.Bunun vebali ve Diyanet Yönetiminin ve bunu önerenler indir.

Şimdi de Din Görevlileriyle ilgili Rotasyon gündeme gelmiştir. Rotasyonu gündeme getiren malum sendikadır. Diyanet çalışanları arasında oluşturulan algıyla her şeyi kendilerinin yaptığını, kendilerinden habersiz bir şey yapılmayacağını söyleyerek kendilerini dev aynasında göstererek baskı oluşturanlar,Din Görevlilerinden tepki gelince Din Görevlilerine şirin gözükmek için göçebe din görevlisi istemiyoruz açıklamasını yaparak geri adım atmak zorunda kalmışlardır. 

Din Görevlisi artık vitrine oynayarak din görevlilerinin sorunlarını çözmekte yetersiz kalanları değil, Hak arama mücadelesinde çalışan üreten ve ayrıca yol gösteren Türk Diyanet Vakıf Sendikasını tercih etmelidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı 140 binlere varan çalışanı ile Anayasa ve kanunlarda kendisine verilen görevleri en güzel şekilde yapmaktadır. 

Öncelikle 2014 yılında uygulamaya konulacağı ifade edilen rotasyonun tartışılmadan, fayda ve zararı ortaya konmadan, toplum veya cemaat nezdinde olgunlaştırılmadan, en önemlisi de din görevlisine sorulmadan, fikri alınmadan, anket yapılmadan hemen şimdi yapılsın anlayışı Diyanet çalışanı ve Din Görevlisinin çoğunluğunu rahatsız etmiştir.

Değerli Diyanet Çalışanları; Din Görevlilerinin çalışma şartlarıyla ilgili bir sürü problemi varken ve bu problemler Diyanet İşleri Başkanlığından çözüm beklerken din görevlisinin önüne getirilen bu zamansız rotasyon, Diyanet çalışanlarını huzursuz etmekte, moral ve motivasyonlarının kaybolmasına sebep olmakta ve hizmetteki verimlerini düşürmektedir. Daha şimdiden söylentisi bile kamuoyunu hareketlendirmiş, görevlilerimiz rahatsız ve huzursuz olmuşlardır.

Rotasyon kapsamında 10 yılın üzerinde çalışan din görevlisi sayısının yapılan tespitlere göre 25 bin olduğu Sayın Diyanet İşleri Başkanımız tarafından bize ifade edilmiştir.

Yer değişikliğinden yani rotasyondan amaçlanan verimli ve ya başarılı hizmet etmek ise; 

• Bu 25 bin Din Görevlisi görev yaptıkları yerlerde yatmamış, Yıllarca verimli hizmet etmek için özveriyle çalışmış, her türlü mesleki ve kurumsal sıkıntılarına rağmen mesleğini en güzel şekilde yapmaya çalışmıştır. 

• Kurumuna ve Cemaatine menfi bir durum yaşatmamış, problem olmamıştır. 

Din Görevlisi olarak Sorunun değil, çözümün parçası olmuştur. 

• Görev yaptığı yerde cami yok ise cami yapılmasına öncülük etmiştir.

• Kuran Kursu yok ise, Kuran Kursu yapılmasına öncülük etmiştir. 

• Öğrenci Okutmuştur.

• Milletin her derdiyle sıkıntısıyla ilgilenmiştir.

• Bu millete bir eser bırakmak için gece gündüz çalışarak hayrın yapılmasına vesile olmuş, Dini hayatın canlanması için kendinden feragat etmiştir.

Başarılarla dolu geçen meslek hayatın da bu görevlimiz ; 

• Önüne konan idari engellerden dolayı Bir defa olsun görevli olarak hacca gidememiştir.

• Önüne konan idari engellerden dolayı Bir defa olsun Umreye gidememiştir.

• Önüne konan idari engellerden dolayı Bir defa olsun Ramazanda veya sair zamanda yurt dışına gidememiştir.

• Yaptığı başarılı hizmetlerin karşılığında Hiç Teşekkür alamamıştır.

• Yaptığı başarılı hizmetlerin karşılığında Hiç Takdirle ödüllendirilmemiş tir.

• Köylerde 15-20-25 sene görev yapmasına rağmen ödüllendirilmesi gerekirken, Şehir kadroları  ona hiç layık görülmemiştir.

• Köylerde tek başına ailesinden ve çocuklarından uzak yaşamak zorunda kalmasına rağmen, bu sıkıntısı ve feryadını müftüsü duymamıştır.

• Haftalık ve yıllık iznini kullanmakta sıkıntı yaşarken seninde izin kullanmak hakkın denmemiştir.

• Muhtar, Siyasetçi, Dernek Başkanı, Cemaat, Vatandaş görevine müdahale etmiş, ne müftü ne idareci Din Görevlisini korumuştur

• İsimsiz imzasız şekilde aslı olmayan konuda şikâyet edilmiştir. Şikâyet eden değil, Din Görevlisi cezalandırılmıştır.

• Para toplanacak denmiştir, kanunsuz bir şekilde para toplattırılmış sıkıntıyı görevli yaşamıştır.

Buna rağmen din görevlisi yaptığı görevin bilinciyle en güzel şekilde görevini yapmaya çalışmıştır. Görevini yapmaktadır.

Vatandaşlarımız ve Camii cemaatiyle iletişim kurmada sorunlar yaşayan görevinde başarısız, meslek heyecanını kaybetmiş olan, mesleğini ikinci planda tutan verimi düşük olan görevlilerimiz de vardır. Kanun ve Yönetmeliklere aykırı şekilde görevini yapmayan veya görevi sırasında din görevlisine yakışmayacak hal ve hareket içinde olanlar ile görevinde başarısız olanlara ise kanun ve yönetmelikte yazılı cezai müeyyideler uygulanmaktadır.

Kanaatim odur ki; yıllarca aynı yerde çok verimli bir şekilde hizmet sunan ve kendisine sosyal bir çevre edinen din görevlisini, görevinin en verimli ve etkin olduğu bir yerden alıp, aynı statüde başka bir görev yerine vermek din hizmetini olumsuz yönde etkileyecektir. Din Görevlisinin gittiği yerde yeniden sosyal bir çevre edinmesi ve görevinde tam başarılı olması kısa dönemde mümkün olmayacaktır. Rotasyon ile yapılan bu ani zorunlu değişiklik ise din görevlisine verimde motivasyonda kazandırmayacaktır.

Bir din görevlisinin bunca başarılı hizmete rağmen rotasyondan dolayı hem kendisi, hem de aile bireylerinin yaşayacağı olumsuz psikoloji Diyanet ve Yöneticiler tarafından düşünülmesi gereken önemli bir husustur.

Başkanlığımız eğer  Din Görevlilerinin verimini ve hizmet kalitesini artırmak, moral ve motivasyonunu yükseltmek istiyorsa, Din Görevlisinin mesleğiyle ilgili yaptığı başarılı hizmetlerine zaman zaman teşekkür etmeli, taltif ve takdir ederek kurum imkanlarıyla Hac-Umre Yurt dışı-Maaş Ödülüyle veya çocuklarına burs vererek ödüllendirmelidir. 

Başkanlığımız böyle ben yaptım oldu mantığını bırakıp kendisine yakışır bir yaklaşımla Din Görevlilerinin ve diğer çalışanlarının da bir üst unvanlara yükselmesini sağlayarak yer değişimini gerçekleştirirse verim ve etkinlik açısından daha fazla başarıyı elde edecektir.

Bunun için çıkarılacak olan Rotasyon uygulamasına; Aynı yerde şu kadar zaman kalan Din görevlilerinin verimi düşüyor, başarılı hizmet yapılmıyor, eğer yerlerini değiştirirsek verimi artar, başarılı olur şeklindeki kanaat ve gerekçe kesinlikle gerçekçi olmaz.

Bütün kurumlarda bir rotasyon uygulaması vardır. Diyanet İşleri Başkanlığında da Kuralların ve hakkaniyetin geçerli olması, İdarecinin veya Müftünün insiyatifine bırakılmaması kaydıyla, alt yapısı Teşkilat mensuplarına sorularak oluşturulan, toplumsal mutabakatın sağlandığı, Din görevlisinin görüşünün alınarak isteği ve mazeretlerinin dikkate alındığı, tercih yaparak atanabilme hakkı tanıyan bir sistemin oluşması için yapılacak her türlü çalışmaya Türk Diyanet Vakıf Sendikası olarak destek veririz.

Aksi takdirde Türk Diyanet Vakıf Sendikası olarak; Diyanet İşleri Başkanlığınca alt yapısı oluşturulmadan, istişare edilmeden, faydası ve zararı ortaya konmadan, oldubittiye getirilerek uygulamaya konulacağı ifade edilen imza aşamasındaki bu yönetmelik değişikliğini içeren çalışma içindeki rotasyon uygulamasının, ayrıca Din Görevlisinin aleyhine olabilecek diğer uygulamaları inceledikten sonra karşı duracağımızı ve Diyanet çalışanların hakkını hukuki yollardan sonuna kadar savunacağız. 

 

16 HAZİRAN 2014

Saygılarımla.

KENAN AK

TÜRK DİYANET VAKIF SEN

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

 
dindiyanat.net

abortion pill online purchase http://jihying.com/photography/page/abortion-with-a-pill.aspx where can i get the abortion pill online

where to buy abortion pills online buy the abortion pill online buy cytotec for 24 week abortion

buy abortion pill online http://www.extrageek.com/template/default.aspx?an-abortion-pill where can you buy the abortion pill
how do i know if my wife cheated my husband almost cheated on me cheaters caught
reasons why wives cheat on their husbands most women cheat affairs with married men
viagra without prescription new zealand read read
my wife emotionally cheated on me married and want to cheat
men having affairs all wife cheat open
link cheat on my husband why women cheat in relationships
how many women cheat reasons why husband cheat how to tell if wife has cheated
symptoms of gonorrhea and chlamydia how is chlamydia tested types of stds and symptoms
how much does an abortion pill cost read why not have an abortion
what causes hiv and aids nav-connector.com africa hiv aids
inevitable abortion abortion images when to get an abortion
free android sms spy spy programs for android cell phones spy
what are std symptoms parentpower.com what are the symptoms for chlamydia
reasons why women cheat tcsindustry.com women cheat because
how do you know your wife cheated married and wanting to cheat when your wife cheats
i almost cheated on my boyfriend finding out your boyfriend cheated i cheated on my boyfriend and told him
women wanting to cheat tracyawheeler.com i want my wife to cheat on me
my wife cheated on me with my father megaedd.com why men cheat
married men dating read women who like to cheat
how to spot a cheater cheat wife cheated on me
adult interracial stories short stories adult breastfeeding husband stories of sex
sex change stories blog.gobiztech.com adult stories choose your own adventure
kerala sex stories open free adult book store stories pictures
spy on a phone wolfslairk9.com spyware app
different types of abortion click clinic of abortion
text message tracking click free sms tracking software
consequences of abortion link d&c instruments
walgreens photo coupon online link walgreens photo code
coupon for medication zerodayevent.com free pharmacy discount cards
cell phone spy app free click top android spy software
how much do abortion pills cost abortion at 10 weeks teen abortion stories
walgreens photo prints coupon in store walgreens photo coupons walgreens photo coupon in store printable
why are women unfaithful solveit.openjive.com husband watches wife cheat
women who cheated mazsoft.com wives who cheat on husbands
avodart link revia pill
online pharmacy coupon code open viagra 2015 coupon
levitra site tadalafil 10mg
internet drug coupons viagra free coupon free viagra coupon
coupons for viagra 2016 prescription coupon coupons for viagra
prescription discount coupons go coupon for viagra
can i take tricor with levothyroxine can i take tricor with levothyroxine can i take tricor with levothyroxine
coupon prescription fem-choice.com free cialis samples coupon
generic bystolic alternative forest laboratories patient assistance
bystolic savings card click bystolic coupon
free discount prescription cards go drug prescription card
cialis dosing and cialis dosage 40 mg dangerous cialis dosage by
cialis dosage compared cialis dosage for a 65 year old man cialis dose response
acheter viagra en france pas acheter viagra en france pas acheter viagra en france pas
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
viagra tablet side effects http://viagraforsaleuk1.com buy viagra now
buy cheap viagra viagra for sale uk viagra for sale uk
prescription drugs coupons crmsociety.com free cialis coupons
coupons for cialis 2016 cialis coupons 2015 prescription drugs coupons
cialis coupon card discount prescription drug cards cialis coupons and discounts
cialis trial coupon read coupons for prescription drugs
new prescription coupons new prescription coupons discount coupons for prescriptions
free discount prescription card click prescription discounts cards
free prescription drug discount card prostudiousa.com cialis savings and coupons
pet prescription discount card new prescription coupons cialis coupon 2015
coupon for prescription go discount prescription drug card
claritine koliko na dan claritine sirup norice claritine sirup norice
niacin nedir niacin solgar niacin band
lamisil pastillas lamisil para que sirve lamisil cream
sildenafil citrate tablets sildenafil citrate 100mg tab sildenafil citrate 200 mg
clozapine guidelines go klozapin
cialis wiki site cialis preis
abilify and coke abilify maintena cost abilify efficacy
vermox tablete cijena blog.toolroom.at vermox delovanje
atenolol 50 link atenolol forum
minoxidil chile minoxidil colombia minoxidil mexico
enalapril fk enalaprilmaleaat teva 10 mg enalapril 20 mg
allo allo allotment allo allo
viagra side effects warpedfish.co.uk viagra
amoxicillin antibiyotik fiyat airascatering.com amoxicillin-rnp
prescription drug coupons new prescription coupon 2015 cialis coupon
cialis savings and coupons arborawning.com prescription discount coupons
neurontin diskuze neurontin alkohol neurontin
printable discount coupons alpinipedrengo.com coupon promo codes
viagra viagra pret viagra torta
how does an abortion pill work abortion pill quotes cost of abortion pill
clomid clomid testosterone clomid cycle
weeks for pregnancy vacuum aspiration procedure dilation and curettage of uterus
cialis generique cialise cialis
online coupons codes andreinfo free couponing websites
abortion pill articles history of abortion pill cost for an abortion
abortion pill costs bangzontheweb.com abortion pill risks
naltrexone trade name naltrexone tab 50mg ldn and pregnancy
medical abortion cost abortions cost abortion pill stories
aida nikolaychuk aida nikolaychuk aida brno
cost of abortions ameracorporation.com abortion pill clinics in houston
cialis 5 mg onlineseoanalyzer.com cialis 20
cialis coupon card cialis coupons printable discount coupon for cialis
how to have an abortion pill non surgical abortion pill abortion pill laws
prescription discount coupons cialis savings and coupons free printable cialis coupons
acetazolamide sivuvaikutukset partickcurlingclub.co.uk acetazolamide blood brain barrier
vermox prodej vermox spc vermox alkohol
flagyl jarabe blog.griblivet.dk flagyl 125
priligy priligy 60 mg priligy 60 mg
coupons for cialis printable free printable cialis coupons cialis discount coupons
amoxicilline albayraq-uae.com amoxicillin 1000 mg
viagra cena viagra torta viagra cena
vermox alkohol oscarsotorrio.com vermox spc
metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
acetazolamide spc acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
coupon for prescription cialis manufacturer coupon cialis free sample coupons
voltaren krem nedir voltaren voltaren krem nedir
effects of abortion pill different types of abortion pill abortion pill recovery
early abortion pill options amazonschools.com early abortion pill
voltaren ampul truonggiang.net voltaren krem nedir
abortion pill price aegdr.org abortion pill is wrong
abortion options types of abortion pill abortion pill procedures
about abortion pill free abortions abortion pill articles
price of an abortion pill aldwych-international.com cost for an abortion
amoxicillin nedir abloomaccessories.com amoxicillin antibiyotik fiyat
flagyl 125 flagyl flagyl perros
metoprolol tartrate metoprololsuccinat metoprolol succinate
viagra prodej viagra recenze viagra koupit
viagra cena viagra viagra helyett
cialis free coupon lilly cialis coupon cialis 2015 coupon
vermox sirup cijena vermox vermox suspenzija
nootropil review nootropil 1200 nootropil cena
duphaston i ovulacija duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston iskustva
buy abortion pill spontaneous abortion pill chemical abortion pill
how much does abortion cost medical abortion clinic abortion pregnant
coupons cialis coupon for free cialis discount prescription coupons
other options besides abortion what is the abortion pill pro and cons of abortion
opiate blocker shot vivitrol open ldn thyroid
low dose naltrexone endometriosis partickcurlingclub.co.uk naltrexone cocaine
heroin addiction treatment site.cegep-rimouski.qc.ca low dose naproxen
what is a ldn skydtsgaard.dk naltrexone schedule drug
purchase naltrexone site cost of vivitrol injection
how to take naltrexone naltrexone abuse vivitrex
ldn and depression zygonie.com naltrexone structure
uses for naltrexone go naloxone and naltrexone
ldn for autism ldn for anxiety acamprosate
can naltrexone be abused go naltrexone other names
does vivitrol stop withdrawals open opioid antagonist naltrexone
naltrexone user reviews click naltrexone headache
shot for alcohol cravings naltrexone injection price buy ldn online

  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    Yeni Test
Videolar


Yetkili Girişi

                                        


Yardımlaşma Sandığı

Kampanya ve Reklam

Tüm Kampanya ve Reklamlarımız

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

896046

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

4047

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

111