Sendikamızın Logosu


İSHAK PAŞA SARAYIAğrı Dağı`nın yakınında, Doğubeyazıt`ın 5 kilometre uzağında eski Doğubeyazıt yanında sarp kayalar üzerine kurulmuş, kartal yuvasını andıran 116 odalı bu saray aslında türbesi, camii, surları, iç ve dış avluları, divan ve harem salonları, koğuşları ile bir bey kalesidir.
Sarayın yapımını 1685`de Doğubeyazıt Sancak Beyi Çolak Abdi Paşa başlatmış, oğlu Çıldır Valisi İshak Paşa ve onun oğlu Mehmet Paşa tarafından 1784`te bitirilmiştir. 7.600 metrekarelik bir sahada yapılan sarayın inşaası 99 yıl sürmüştür.

Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan İshakpaşa Sarayı, Türkistan, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerini birleştiren bir yapıdır. Camiinin kubbeleri Türkistan kubbeleri gibidir. Sarayı Topkapı Sarayı`nı andırır, kapıları ise Selçuklu stilindedir.

Ruslar, Doğubeyazıt`ı işgal ettiklerinde, burasını karargah olarak kullanmış ve saraya ait kıymetli eşyaları yanlarında götürmüşlerdir. Bugün, sarayın 13x6,5 metre ebatlarındaki som altından yapılan kapısı Moskova Müzesi`ndedir.

Eskiden sarayın olduğu yer, sarayın tam ortada bulunduğu bir yerleşim merkeziydi. Ova tarafında evler, diğer yanlarda camiler, mezarlık ve diğer yapılar vardı. Fakat bu yapıların hepsi yıkılmıştır.

İshak Paşa Sarayı, saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı`ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsüdür.

Türklere özgü tarihi saray örnekleri bugün ülkemizde pek az sayıda kalmıştır. Bunlardan biri de İshak Paşa Sarayı ve Külliyesi`dir.

İshak Paşa Sarayı şu mimari bölümlerden meydana gelir:
1- Dış cephe,
2- Birinci ve ikinci avlu,
3- Selamlık dairesi,
4- Cami binası,
5- Aşevi (Darüzziyafe),
6- Hamam,
7- Harem dairesi odaları,
8- Merasim ve eğlence salonu,
9- Takkapılar,
10- Cephanelik ve erzak odaları,
11- Türbe binası,
12- Fırın,
13- Zindan,
14- İç mimariden bazı bölümler (kapılar, pencereler, dolaplar, şerbetlikler, şömineler vs.)

Saray iki avlu ve bu avluda bulunan yapılar topluluğundan meydana gelmiştir. Birinci avludaki yapıların bazıları yıkılmıştır. Dört tarafı yapılarla çevrili ikinci avlu dikdörtgen planlıdır. Girişe göre sağ tarafta selamlık ve onun arkasında haremlik vardır. Bunların sonunda cami ve türbe bulunmaktadır. Türbe Selçuklu kümbet mimarisi üslubunda inşa edilmiştir. Saray bölümü iki kattan oluşmaktadır. 366 oda da bu iki kat içinde yer almaktadır. Her odada taştan yapılmış ocaklar vardır. Taş duvarlardaki boşluklar bütün yapının merkezi bir ısıtma sistemine sahip bulunduğunu göstermektedir. Divan salonu 20x3 m. boyutlarındadır. Duvarları ve tabanı taştandır. Duvarları Türk hat sanatının örnekleriyle, sülüsle yazılmış ayet ve beyitlerle süslüdür. Burada yer alan "İshak meram üzere kerem kıldı cihanı-Binyüzdoksandokuz buna oldu tarih" beytinden sarayın miladî 1784 yılında tamamlandığı anlaşılmaktadır. Sarayın ikinci avlusundaki türbe, kesme taştan yapılmıştır. Bu sekizgen türbe, Selçuklu türbe mimarisi geleneğinin tipik örneği olan kümbet şeklindedir ve iki katlıdır. Duvarları geometrik motiflerle süslüdür. Bu türbede Çolak Abdi Paşa, İshak Paşa ve yakınları yatmaktadır.

ECDAD YADİGARI VAKIF ESERLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM.

ANKARA KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ
(I. TBMM BİNASI)

 

1.T.B.M.M İstasyon Cad.-1930

 

Binanın Tarihçesi
Ankara Ulus meydanında bulunan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının inşaasına, 1915 yılında başlanmıştır. Binanın planı evkaf mimarı Salim Bey tarafından yapılmış, inşasına ise kolordunun askeri mimarı Hasip Bey nezaret etmiştir.

Türk mimari stilinde olan iki katlı binanın en belirgin özelliği duvarlarında Ankara taşı (ANDEZİT) kullanılmış olmasıdır.

Meclisin, 23 Nisan 1920`de bu binada toplanması kararlaştırıldığında henüz bitirilmemiş olan bina, milli bir heyecanın eseri olarak milletin katkısıyla tamamlanmıştır.

23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1924 tarihleri arasında I. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak kullanılan bina daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası Genel Merkezi ve Hukuk Mektebi olarak işlevini sürdürmüş, 1952 yılında Maarif Vekaletine devredilmiş, 1957 yılında ise müzeye dönüştürülmek üzere çalışmalara başlanmıştır. Bina 23 Nisan 1961`de "Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi" adıyla halkın ziyaretine açılmıştır.

Atatürk`ün doğumunun 100. yılını kutlama programı çerçevesinde, 1981 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları sonucu 23 Nisan 1981 tarihinde "Kurtuluş Savaşı Müzesi" adıyla yeniden ziyarete açılmıştır.

I. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Açılışı

23 Nisan 1920`de Meclis etrafında binlerce kişi büyük bir kalabalık halinde Meclis` in açılışını beklemişlerdir. Gerekli törenlerden sonra Meclis 115 temsilci ile ilk toplantısını yapmıştır. Meclisin ilk açılış konuşmasını ise Meclis Başkalığı`na seçilen en yaşlı üye Sinop Mebusu Şerif Bey gerçekleştirmiştir.
"Saygıdeğer hazır bulunanlar;
Hilafet ve hükümet merkezinin geçici kaydıyla yabancı kuvvetler tarafından işgal edildiği, bağımsızlığın her bakımdan kısıtlandığı bilinmektedir. Bu vaziyette baş eğmek, milletimizin kendisine teklif edilen yabancı esaretini kabul etmesi demektir. Ancak tam bağımsızlık ile yaşamak kararlılığında olan ezelden beri hür ve bağımsız yaşayan milletimiz bu esaretini kesin ve kararlı bir biçimde reddetmiş ve derhal vekillerini toplamaya başlayarak yüce Meclisini vücuda getirmiştir. Bu yüce Meclisin reisi sıfatıyla ve Allah`ın yardımıyla milletimizin iç ve dış tam bağımsızlığı dahilinde, geleceğini bizzat düzenleyerek ve bütün dünyaya ilan ederek Millet Meclisini açıyorum."
Bu açılış konuşmasından sonra Ankara mebusu Mustafa Kemal söz alarak Meclisin hangi azalardan teşekkül edeceğine dair aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

"Yüce Meclisiniz bildiğiniz gibi olağanüstü yetkilere sahip olarak yeniden seçilmiş saygıdeğer milletvekilleriyle, taarruz ve işgale uğramış saltanat merkezinden canlarını kurtararak buraya gelen saygıdeğer milletvekillerinden oluşmuştur. Kaçıp gelebilecek milletvekilleriyle birlikte bir yüce Meclisin meydana getirilmesi ancak yeni uygulanan seçim tarzıyla söz konusu olmuştur. Bu anda Meclisiniz yasal olarak toplanmış bulunmaktadır."

24 Nisan 1920 günü Meclis ikinci toplantısını yapmış ve Mustafa Kemal oybirliğiyle Meclis Başkanlığına seçilmiştir.
Mustafa Kemal bu toplantıda uzun ve anlamlı bir konuşma yapmış,
"Artık yüce meclisin üzerinde bir güç yoktur" diyerek meclisin önemini vurgulamıştır. Kurtuluş Savaşı, Gazi Mustafa Kemal`in başarılı yönetimi ve 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi`nde alınan kararlarla gerçekleştirilmiştir. Bu kararlar arasında 20 Ocak 1921`de ilk anayasanın kabulü, 12 Mart 1921`de İstiklal Marşı`nın kabulü, 1 Kasım 1922`de Saltanatın kaldırılması da vardır. Öte yandan 24 Temmuz 1923`te Lozan Barış Antlaşması, 13 Ekim 1923`te Ankara`nın Türkiye Cumhuriyeti`nin başkenti oluşu, 29 Ekim 1923`te Cumhuriyetin ilanı ile Gazi Mustafa Kemal`in Türk devletinin Cumhurbaşkanı seçilmesi yine bu Mecliste onaylanarak kabul edilmiştir.

Atatürk bir konuşmasında "Büyük Millet Meclisi,Türk Milletinin asırlar süren arayışlarının özü ve onun bizzat kendisini idare etmek şuurunun canlı bir timsalidir" diyerek Büyük Millet Meclisi`nin önemini vurgulamıştır.

Binanın Bölümleri
Koridor
Koridorun sol tarafında ve odalarda 1918-1923 yılları arasındaki olaylar, tarih sıralamasına göre yağlıboya tablo, fotoğraf, belge, bazı objeler, harp silah araç gereçleri ve modelleriyle anlatılmaktadır.
Koridorun sağ tarafında ve odalarda ise Meclis çalışmaları birinci ve ikinci dönem mebuslarına ait fotoğraf, yağlı boya tablo, belge, hatıra eşyaları ve bazı objeler sergilenmektedir.
Riyaset Divanı-Bakanlar Kurulu Odası
Girişte, koridorun solundaki ilk odadır. Burası icra vekilleri heyeti odası olarak kullanıldığı gibi,Riyaset Divanı odası olarak da kullanılmıştır. Burada Sivas Kongresi`nde kullanılan başkanlığa ait masa, ortada uzunca bir masa ile sandalyeler teşhir edilmekte, odanın duvarlarında ise Cumhuriyet`in ilanından sonraki ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin fotoğrafları bulunmaktadır. Oda ilk hali korunarak teşhir edilmektedir.

Encümen Odası (Komisyon Odası)

Koridorun solundaki ikinci oda olup, mecliste çeşitli konuların komisyonlar tarafından incelendiği odadır. Odada Mondros Müterakesi`nden başlayarak Mustafa Kemal`in Samsun`a çıkışı, Amasya Tamimi, Erzurum ve Sivas Kongreleri ve Misak-ı Milli belge, fotoğraf ve bazı objelerle anlatılmaktadır. Odada sergilenen en önemli eser Erzurum Kongresi`nde kullanılan mühürdür.

Dinlenme Odası

Koridorun solundaki üçüncü odadır. Meclis kulisi olarak kullanılmıştır. Odada Mustafa Kemal`in Ankara`ya gelişini anlatan bir yağlı boya tablo yer almaktadır. Meclisin açılışı, Sevr ve Lozan anlaşmalarına göre Türkiye`nin durumu 1. ve 2. İnönü muharebeleri fotoğraf, belge ve haritalarla anlatılmaktadır. Ayrıca Kurtuluş Savaşı`nda kullanılan telefon santralı, bazı harp araç ve gereçleri Gümrü Antlaşması sırasında Kazım Karabekir Paşa`ya hediye edilen gümüş yemek takımı sergilenmektedir.

Şer`iye Encümeni Odası

Koridorun solundaki dördüncü odadır. Bu odada yasa tekliflerinin anayasaya uygunluğu görüşülürdü. Kurtuluş Savaşı`nın son aşaması olan Büyük Taarruz fotoğraf, belge ve haritalarla anlatılmaktadır. Odada Misak-ı Milli`yi temsil eden sembolleri taşıyan bir halı, istiklal madalyaları, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Meclis balkonunda gösteren yağlıboya tablo sergilenmektedir.

İdare Odası

Koridorun solundaki beşinci oda Meclis idare odası olarak kullanılmıştır. Odada İstiklal Marşımız, Kurtuluş Savaşı`na katılan komutanların fotoğrafları, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşmaları ile ilgili belgeler, Ankara`nın Başkent oluşu, Cumhuriyetin ilanı, Mustafa Kemal`in Cumhurbaşkanı seçildikten sonra meclisteki konuşması ve Cumhurbaşkanı iken çekilen fotoğrafı, Mustafa Kemal`e ait baston, mavzer mühürler ile Mustafa Kemal`in Kurtuluş Savaşı`nda kullandığı dürbün, üniforma örnekleri, 23 Nisan 1920`de meclis binasına asılan Recep Peker imzalı bayrak, Büyük Millet Meclisi`ne Hanımlar Esirgeme Derneği`nin hediye ettiği üzeri yazılı örtü sergilenmektedir.

İdare Odası

Koridorun sağındaki beşinci ve altıncı odalar meclisin idari odaları olarak kullanılmıştır. Bugün altıncı oda müze idare odası olarak kullanılmaktadır. Beşinci odada ise birinci ve ikinci dönem mebuslarına ait fotoğraflar, hüviyet vesikaları, TBMM tarafından mebuslara hediye edilen mavzerler, istiklal madalyaları, rozetler, belgeler ve özel hatıra eşyaları sergilenmektedir.

Meclis Toplantı Salonu

Koridorun sağında yer alan büyük salon toplantı salonudur. Burası ilk haliyle teşhir edilmektedir. Salonun ortasında Başkanlık ve Divan üyeleri kürsüsü, kürsünün arkasında eski yazıyla "Hakimiyet Milletindir" yazısı yer almaktadır. Kürsünün karşısındaki sıralar Bakanlar Kurulu, yanlardaki sıralar milletvekilleri, sağdaki balkon kordiplomatik, soldaki balkon dinleyiciler, balkon altları ise yerli ve yabancı basın temsilcileri yeri olarak kullanılmıştır.

Meclisin 23 Nisan 1920`de toplandığı bu salonda bulunan kürsü, Ankaralı bir marangoz tarafından yapılarak meclise hediye edilmiş, sıralar Ankara Öğretmen Okulu`nun uygulama sınıfından, iki petrol lambası ile sac sobalar civar kahvehanelerden, büro malzemeleri ise resmi dairelerden getirilerek, Ankara`da kurulmakta olan ve millet egemenliğine dayanan ilk meclis binasının temelleri milletle birlikte burada atılmıştır.

Mescit

Müze girişinin sağındaki ilk odadır. Sade bir görünümü olan bu odada seccade ve Kuran rahleleri teşhir edilmektedir.

Reis Odası (Meclis Başkanı Odası)

Sağdan ikinci oda olup Mustafa Kemal`in Meclisteki çalışma odasıdır. İlk hali korunarak teşhir edilmektedir. Sade bir görünümü olan bu odada çok önemli kararlar alınmıştır. Bu odada milli bayramlarda zaman zaman sergilenen Cumhurbaşkanlığı mührü müzenin en önemli ve en seçkin eserleridir.

Alt Kat

Müzenin alt katı bugün fotoğrafhane, eser depoları ve sergi salonu olarak kullanılmaktadır.

I.Türkiye Büyük Millet Meclisi Binası
Cumhuriyet Caddesi No: 14  Ulus-ANKARA
Tel : (0312) 310 71 40

Pazartesi dışında her gün 09.00-17.00 saatlerinde ziyarete açıktır.

 

where to buy abortion pill order abortion pill online pill for abortion online

abortion pill online purchase abortion pill online where can i get the abortion pill online

buy the abortion pill online http://www.mccarthyholden.co.uk/blog/blog/page/unplanned-pregnancy.aspx online purchase abortion pill

where to buy abortion pills online abortion clinics in brooklyn buy cytotec for 24 week abortion

buy abortion pills online http://www.leadershipsmarts.ca/BlogEngine/BlogEngine/page/over-the-counter-abortion-pills.aspx abortion pills

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
read go read
online abortion costs when to get an abortion
how do you get abortion pills generic abortion pill mifepristone abortion pill
link open why women cheat in relationships
why do men have affairs reasons why wives cheat on their husbands open
reasons women cheat reasons women cheat on their husbands cheat on wife
women who cheat on men why do men cheat married cheaters
hiv dating service treatment of hiv can i get aids from swimming with black people
free android sms spy site cell phones spy
treatments for hiv/aids thegeorgiaclubforum.com free hiv dating sites
letter to husband who cheated men who have affairs why some women cheat
i almost cheated on my boyfriend finding out your boyfriend cheated i cheated on my boyfriend and told him
why did my husband cheat on me i cheated on my husband and got pregnant my husband is a cheat
i want my wife to cheat on me tracyawheeler.com cheat on your wife website
women wanting to cheat how do you know your wife cheated i want my wife to cheat on me
cheat wifes click my wife cheated on me now what
tween girls tribb sex stories perverted stories adult video on demand vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
spy on android phone go spy on cell phones
track text messages free harshpande.net spy app for text messages
arguments for abortion go aspiration abortion nyc
free phone spy app gps cellphone tracking device cell phone spy apps
consequences of abortion link d&c instruments
free coupons krazy coupon rite aid walgreens coupons online
walgreens coupon prints thrane-jacobsen.dk coupon prescription
coupon for medication zerodayevent.com free pharmacy discount cards
free pharmacy card open stride rite printable coupons
walgreens photo print coupons nykwit.com walgreens photo book coupon code
track calls and text messages free go android spyware apps
ventolin 4mg jcmikkelsen.dk vardenafil 60mg
viagra coupons 2015 coupons free free coupons
pastillas finasteride go en finasteride
viagra without a doctor prescription buy sildenafil 100mg viagra without a doctor prescription
vardenafil open acyclovir 400mg
ventolin pill bvandam.com sildenafil citrate 150mg
dapoxetine pill diflucan 150mg azithromycin pill
priligy 90mg site furosemide 100mg
avodart link revia pill
celebrex open zithromax 250mg
prescription drugs coupon discount prescription drug cards prescription cards
discount drug coupon link viagra free sample coupons
viagra coupons from pfizer go coupons for viagra
coupons for viagra 2016 prescription coupon coupons for viagra
cialis prescription coupon site lilly cialis coupon
can i take lexapro and xanax at the same time canitake.net can i take lexapro and xanax at the same time
nyc abortion clinics site teen pregnancy
coupons for cialis drug discount coupons cialis coupon codes
when will bystolic go generic linzess patient assistance
gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment
discount drug coupons open cialis discounts coupons
cialis suisse http://cialis20mgsuisse.com/suisse cialis suisse
erectiepillen waar te koop viagra pillen kruidvat viagra online nl
cialis price us site cialis coupon discounts
prescription drug discount cards read lilly cialis coupons
cialis trial coupon blog.suntekusa.com coupons for prescription drugs
prescription drugs discount cards link cialis free sample coupons
viagra mire jó survivingediscovery.com viagra ár
concordia hannover read concordia hannover
viagra pille devlog.stoepel.net viagra online
jasmine sanders jasmine jasmine tridevil
anafranil 25 mikemaloney.net anafranil yan etkileri
lactose intolerant site actostor vih cl 20 s
hyzaar 100 mg link hyzaar 50 mg/12 5 mg
discount coupons for prescriptions read new prescription coupons
cialis online coupon open drug coupon card
paroxetine en alcohol paroxetine ervaring paroxetine sandoz
cialis coupons from manufacturer pietroforesti.it free cialis coupon 2016
levitra 10 mg link levitra 20 mg
vitamin c abortion risks of abortion the cost of abortion
abortion options what is the latest you can have an abortion abortion pill stories
online cialis coupons discount coupons for prescriptions coupon for free cialis
buscopan tropfen buscopan 10mg buscopan plus preis
duphaston 10 mg duphaston tablete kako se piju duphaston forum
neurontin diskuze neurontin alkohol neurontin
abortion photos the cost of an abortion abortion clinics in baltimore
amoxicilline amoxicillin amoxicillin endikasyonlar
cialis 20mg eblogin.com cialis 20mg
cialis prescription coupon cialis trial coupon discount prescription coupons
losartankalium bivirkninger losartankalium teva 50 mg losartankalium teva 50 mg
nitrofurantoin mono-mcr 100 mg nitrofurantoin for uti nitrofurantoin dosage
abortion pill procedures arborawning.com abortions facts
for abortion pill methods of abortion pill abortion options
brisomax 500 brisomax asma brisomax
herbal abortion pill pros and cons of abortion average abortion pill cost
vermox pret vermox prospect vermox pret
abortion pill articles early abortion pill options cost for an abortion
vermox cena bioselect-us.com vermox alkohol
vermox suspenzija vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje
abortion pills cost post abortion pill medical abortion pill
abortion pill recovery arborawning.com abortions facts
facts on abortion pill free abortion pill abortion pill clinics in md
flagyl jarabe flagyl jarabe flagyl 125
free coupon for cialis prescription coupon card cialis savings and coupons
coupon prescription coupons for prescriptions prescription coupon
chemical abortion pill against abortion pill aspiration abortion
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg
duphaston iskustva ilkpirlantam.com duphaston 10 mg
abortion pill clinics in houston abortion price abortion pill online
how do abortion pill work pros and cons of abortion abortion pill side effects
coupons for cialis printable free printable cialis coupons cialis discount coupons
viagra cena peider.dk viagra cena
what is abortion pill alessiariflesso.com average cost of an abortion pill
duphaston tablete website-knowledge.com duphaston tablete
abortion pill questions pristineschool.com abortion pill cost
types of abortion pill adlerhohenems.com home abortion pill
amoxicillin 500 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin-rnp
why to have an abortion how can you do abortion medications and pregnancy
third trimester abortion pill types of abortion pill average cost of an abortion pill
metoprolol pro medicin lasertech.com metoprololsuccinat hexal 50 mg
vermox vermox spc vermox cena
online cialis coupons cialis coupons and discounts printable cialis coupon
cialis.com coupons printable coupons for cialis coupons for cialis
side effects of abortion pill abortion clinics in houston tx abortion pill alternatives
voltaren ampul truonggiang.net voltaren krem nedir
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston 10 mg duphaston tablete kako se piju
free cialis coupon 2016 2015 cialis coupon cialis sample coupon
addyi wikipedia addyi wikipedia addiyan chuk chuk
metoprolol tartrate metoprolol succinate metoprolol medicin
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis nedir
discount prescription coupons coupon cialis cialis 2015 coupon
metoprolol tartrate metoprololsuccinat metoprolol succinate
viagra prodej viagra online viagra koupit
feldene feldene precio feldene
vermox sirup cijena vermox vermox suspenzija
abortion pill pictures against abortion pill what is an abortion pill
abortion pill procedures cost of abortions how much do abortion pill cost
define dilation and curettage symptoms of pregnancy why is abortion wrong
cialis free sample coupons travelwithe.com cialis coupons 2015
coupons for cialis 2016 jenniferbrozek.com cialis coupons from manufacturer
online cialis coupons toggerykids.com discount card for prescription drugs
canada drug pharmacy coupon cialis coupon code coupons for cialis
abortion at 17 weeks facts against abortion pregnancy week by week
prescription drugs coupons discount card prescription cialis manufacturer coupon
cialis coupons 2015 x-race.se free prescription discount cards
half life of naltrexone open what is revia used for
opiate blocker shot vivitrol opioid antagonists for alcohol dependence ldn thyroid
other names for naltrexone link trexan medication
naltrexone and drinking blog.bjorback.com low dose naltrexone ulcerative colitis
what is vivitrol site is naltrexone addictive
naltrexone injection side effects blog.pelagicfm.com naltrexone shot cost
naitrexone link naltrexone pharmacy
naltrexone treatment go difference between naloxone and naltrexone
naltrexone injection for opiate addiction naltrexone online vivitrol alcohol treatment
low dose naltrexone depression myjustliving.com maltrexone
does vivitrol stop withdrawals charamin.com opioid antagonist naltrexone
shot for alcohol cravings naltrexone australia buy ldn online
naltrexone india house.raupes.net naltrexone trade name
low dose naltrexone cost low dose naltrexone side effects fibromyalgia vivitrol treatment
revia tablets go trinalin
ldn and cancer low dose naltrexone lung cancer naltrexone alcohol interaction

  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    

cytotec abortion pill buy online effects of an abortion abortion pill prescription

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills online purchase abortion pill

where to buy abortion pills online abortion clinics in brooklyn buy cytotec for 24 week abortion

cytotec abortion pill buy online abortion pills online order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
how do i know if my wife cheated my husband almost cheated on me cheaters caught
reasons why wives cheat on their husbands click here affairs with married men
viagra without prescription new zealand read read
viagra soft tabs 100mg online viagra vs birth control click
go cheat on husband click here
abortion prices abortion pill safety read here
abortion pill health risks abortion in america redirect
link why men have affairs how to catch a cheat
why men cheat on beautiful women how many men have affairs cheater
why does husbands cheat read women that cheat with married men
top android spy software searchengineoptimization-seo.net my android spy
my girlfriend cheated on me with her ex my girlfriend cheated on me with a girl why do men cheat on their girlfriends
did my boyfriend cheat click i cheated on my boyfriend with his best friend
i almost cheated on my boyfriend read i cheated on my boyfriend and told him
should i tell my boyfriend i cheated on him my boyfriend cheats i cheat on my boyfriend
my boyfriend cheated on me with my mom women who cheat on relationships reasons wives cheat on their husbands
what makes people cheat looking to cheat unfaithful wife
how to spot a cheater cheat wife cheated on me
spy on a phone wolfslairk9.com spyware app
percent of women that cheat go wife cheated on me
tell my story blog.dastagarri.com facts about abortion
track text messages free harshpande.net spy app for text messages
abortion costs read how to get abortion
track text messages free go sms tracking free
free rx coupons coupon for rite aid coupons for free
coupon for medication zerodayevent.com free pharmacy discount cards
wife cheaters will my husband cheat why do wifes cheat
abortion 12 weeks abortion pill reasons why abortion is wrong
abortion in the first trimester abortion pill what is abortion
free coupons printable open walgreens photo promo
mobile phone tracking location cell phone spy how can you find the location of a cell phone
thyroxine mtibytes.com levofloxacin 500mg
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription viagra 100 mg
albuterol (salbutamol) pill acyclovir 200mg ciprofloxacin 750mg
clomid 100mg click ciprofloxacin pill
diprolene tube nufactor.com tretinoin tube
metronidazole 400mg link betamethasone tube
viagra discount coupon link viagra coupons printable
internet drug coupons softballspa.com free viagra coupon
viagra trial coupon allied.edu free prescription drug discount card
prescription coupon card liberitutti.info viagra coupons printable
my husband cheated go why do women cheat on their husbands
early termination pregnancy pill http://abortionpill-online.com/ teenage abortion stories
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic savings card bystolic coupon
acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
viagra uses and side effects viagra for sale uk where buy viagra
cialis free coupon crmsociety.com cialis discount coupons online
cialis.com coupon sporturfintl.com discount coupon for cialis
coupon cialis discount drug coupons prescription drug cards
free prescription drug discount card go cialis savings and coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon free discount prescription card
augmentin saveapanda.com augmentin duo 400
omeprazole 1world2go.com omeprazole effet secondaire
flagyl antibiootti flagyl comp flagyl annostus
clozapine guidelines click klozapin
cialis wiki codesamples.in cialis preis
keppra sirop go keppra
actostor vih cl 20 s actos spc actos spc
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
cialis online coupon open drug coupon card
enalapril go enalapril precio
free printable cialis coupons msemvs.org discount card for prescription drugs
facts about abortion how much does an abortion pill cost abortion new york
amoxicillin antibiyotik fiyat go amoxicillin-rnp
free discount coupons vitamin c abortion how long do you have to get an abortion
free abortion clinics in houston funtimeleisure.co.uk first trimester abortion
coupons for cialis 2016 cialis coupons online lilly cialis coupon
pros and cons of abortion abortion pill procedures what is abortion pill
cialis prescription coupon slb-coaching.com printable coupons for cialis
coupon cialis bangzontheweb.com coupons for cialis printable
for abortion pill methods of abortion pill abortion options
losartankalium teva 50 mg losartankalium losartan
cialis generique cialis 5mg cialis
losartan pro medicin losartankalium bivirkninger losartankalium krka
cialis hieple.net cialis 20
losartan jubilant losartan losartan 50 mg
naltrexone trade name naltrexone tab 50mg ldn and pregnancy
vermox cijena harshpande.net vermox tablete doziranje
free printable cialis coupons 2015 cialis coupon coupon for free cialis
cialis savings and coupons printable cialis coupon cialis sample coupon
viagra coupons free americanstreethockey.com online pharmacy coupons
abortion pill risks abortion pill costs getting an abortion pill
viagra wiki viagra torta viagra pret
price of abortion pill abortion pill cost free abortions
metoprolol succinate metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat
neurontin neurontin cena neurontin gabapentin
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
free cialis samples coupon coupons for prescription drugs cialis.com coupon
how does abortion pill work second trimester abortion free abortions
free abortion pill abortion pill clinics in houston should abortion pill be legal
feldene gel precio feldene ampolla feldene flash
cialis.com coupons transfer prescription coupon prescription transfer coupon
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox tablete nuspojave
vermox vermox alkohol vermox cena
coupons for cialis printable cialis 2015 coupon cialis prescription coupon
abortion pill prices abortion options pro abortion
abortion what to do amres.nl safe abortion methods
definition of abortion pill arborawning.com abortion pill rights
amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000 amoxicillin-rnp
discount prescriptions coupons cialis free coupon free cialis coupons
duphaston cijena bez recepta duphaston i ovulacija duphaston iskustva
abortion clinics in houston tx steadfasttraining.co.uk abortion pill questions
prescription transfer coupon prescription drugs coupons prescription coupon
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
metoprolol tartrate williamgonzalez.me metoprolol medicin
about abortion pill free abortions abortion pill articles
amoxicillin endikasyonlar adlerhohenems.com amoxicillin al 1000
amoxicillin americanstreethockey.com amoxicillin-rnp
clomid proviron blog.lakerestoration.com clomid proviron pct
flagyl plm flagyl v flagyl 500 mg
viagra kamagra cialis viagra helyett viagra
coupon cialis accuton.com cialis coupons from lilly
free grocery store coupons printable coupons for viagra rx coupon
clomid testosterone lasertech.com clomid testosterone
free abortions should abortion pill be legal spontaneous abortion pill
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
abortion pill akum.org abortion pill questions
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox sirup cijena
vermox alkohol mipnet.dk vermox
vermox prodej vermox vermox cena
cialis discounts coupons drug coupon card free cialis samples coupon
naltrexone in the treatment of alcohol dependence saveapanda.com low dose naltrexone side effects multiple sclerosis
naltrexone side effects forum click how long is naltrexone in your system
naltrexone pills go ldn medicine
naltrexone buy uk go altrexone
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
the promise of low dose naltrexone therapy avonotakaronetwork.co.nz naltrexone online
purchase low dose naltrexone site naltrexone withdrawal
naltrexone for cutting floridafriendlyplants.com naltrexone injection
buprenorphine detox read naltrexone withdrawal
naltrexone pellets avonotakaronetwork.co.nz naltrexone 4.5 mg side effects
naltrexone injection ldn immune system naloxone for alcoholism
naltrexone implant australia click naltrexone otc
naltrexone side effects depression peider.dk naltraxone implant
low dose naltrexone depression myjustliving.com maltrexone
ldn for autism read acamprosate
can naltrexone be abused site naltrexone other names
low dose naltrexone price charamin.com who makes naltrexone
naltrexone user reviews click naltrexone headache
how naltrexone works can naltrexone cause false positive drug implants for addicts
low dose naltrexone cost house.raupes.net vivitrol treatment
low dose naltrexone weight loss low dose naltrexone chronic fatigue naltrexone tablets
spironolacton werking dburpdosering.site spironolacton pco

Videolar


Yetkili Girişi

                                        


Yardımlaşma Sandığı

Kampanya ve Reklam

Tüm Kampanya ve Reklamlarımız

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

869762

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

5908

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

198