05.01
2016

DİYANETE RAĞMEN HUKUK TECELLİ ETTİ. ROTASYON YANLIŞINA VE YANLIŞTA ISRARA HUKUK DUR DEDİ

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Sendika Haberler kategorisine eklenmiştir.ŞEFLERİN ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİ (ROTASYON) ÜST MAHKEMEDEN DÖNDÜ. SIRA CAMİ GÖREVLİLERİNİN ROTASYONUNDA.

 

Bolu Müftülüğü şefi ve sendikamız Şube Başkan Yardımcısı İbrahim DEMİREL’in sendikamızın desteğiyle sürdürdüğü hukuk mücadelesi hukukun üstünlüğü sonuçlanmıştır.  Bolu müftülüğü şefi iken 25.10.2011 tarih ve 28095 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan Atama ve Değiştirme Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden Mudurnu ilçe müftülüğü şefliğine atanmasına ilişkin 18.12.2012 tarih ve 4678 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan Dava yanlış hesap Bağdat’tan döner misali Üyemiz lehine ve sendikal mücadelemizin başarısı olarak geri dönmüştür.

 

Daha önce Diyanet çalışanlarının gerçek ve tek sesi Türk Diyanet Vakıf Sendikamızca yargıya taşınan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı esasları,   2 defa yargıdan dönerek iptal edilmişti.  Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı çözümü iptal edilen maddeleri hukuk kararı doğrultusunda düzeltmek yerine, sil baştan yeni yönetmelik düzenleyerek sağlamıştı.

 

Türk Diyanet Vakıf Sendikası hukuka aykırılığın peşini bırakmayarak bugün yanlışa ve hukuksuzluğa karşı verdiği mücadelesinin semeresini almanın ve gerçek bir sendika olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

 

Üyemiz İbrahim DEMİREL’in Mudurnu ilçe Müftülüğü şefliğine atanmasına dair işlemin  Sakarya 2. İdare Mahkemesine yaptığı hukuk müracaatının reddine karar verilmesi sebebiyle     Davacının (İbrahim Demirel)  temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 03 .12. 2014 tarih ve E 2014/1129, K 2014/8806 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştı.

 

Davacı Üyemiz (İbrahim Demirel) Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi suretiyle İdare Mahkemesi kararının bozulması talebi istemesi üzerine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 maddesi hükmüne  talebi uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 3.12.2014 tarih ve E 2014/1129. K 2014/8806 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelenmiştir.

DANIŞTAY ONALTINCA  DAİRESİNİN 2015/15192 ESAS NOLU, 2015/2993 KARAR NOLU KARARINDA:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 maddesinin 1 fıkrasında "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurların bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler" hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

… Bu (Sözkonusu Atama işlemine esas alınan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği esasları) duruma göre, şef kadrosunda görev yapan davacının sözü edilen Yönetmelikte öngörülen zorunlu atama ve yer değiştirmeye esas olmak üzere sayılan unvana sahip personel arasında yer almadığı görüldüğünden, davalı idarece, Bolu İl Müftülüğünde şef olarak zorunlu beş yıllık hizmet suresini doldurduğundan bahisle ve hizmetin gereği olarak davacının naklen atanmasına ilişkin tesis olunan dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Sakarya 2 İdare Mahkemesinin 28.11.2013 tarih ve E2013/219, K 2013/1176 sayılı kararının 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49 maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 26.5.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Başkan Vekili              Üye                     Üye                     Üye                   Üye

    Musa                      Bilal                    Eyüp                 Mehmet             Keziban

ALBAYRAK            ÇALIŞKAN              KAYA                 AYDIN          GÜLCAN KAYA

                                   (X)

 

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN GENEL MERKEZİ

information on abortion pregnancy medications abortion clinic chicago
abortion cost blog.weddingvenuedirectory.com abortion clinics las vegas
email spy software read free android spyware app
walgreens coupon prints link coupon prescription
discount drug coupon walgreens photo promo code 2015 drug manufacturer coupons
android phone spying xn--sorpendlerklub-sqb.dk hidden spyware for android
beautiful women cheat married men who have affairs infidelity
celebrex 200mg skoc.net rifaximin 200mg
valacyclovir 0.5g go revia pill
women who cheated read wives who cheat on husbands
prescription drug card cylentware.com viagra coupons and discounts
amoxil pill site diflucan 50mg
flagyl pill cephalexin 500mg rifaximin 400mg
propranolol 20mg buyerauctionmanager.com neurontin pill
viagra coupon code factus.dk prescription discount coupon
coupons for prescription drugs prescription discount coupons discount drug coupon
discount prescription drug card cialis coupon codes cialis discount coupons
my husband cheated go why do women cheat on their husbands
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and back pain lisinopril and back pain lisinopril and back pain
sumatriptan side effects http://sumatriptannow.com/side-effects sumatriptan side effects
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
prescription drugs coupons link free cialis coupons
free discount prescription card prescription savings cards prescription discounts cards
pet prescription discount card nationalautocare.com cialis coupon 2015
buscopan enceinte site buscopan
ethambutol hcl read etambutol side effects
digoxinforgiftning click digoxin ecg
paroxetin orion markthrice.com paroxetin hexal
jasmine sanders realtycollective.com jasmine tridevil
cleocin vajinal krem cleocin uses cleocin 300 mg
cialis cvs coupon cheap cialis cheap cialis
adalat oros adalate 10 mg adalat
vermox tablete cijena blog.toolroom.at vermox delovanje
flagyl for uti link flagyl dosing
keppra sirop keppra injectable keppra
cheap cialis cialis walgreen coupon cialis discount
voltaren precio read voltaren colirio
lamictal 100 mg tablete lamictal lamictal 50 mg tablete
motilium et grossesse open motilium et grossesse
viagra side effects warpedfish.co.uk viagra
free printable cialis coupons msemvs.org discount card for prescription drugs
depakin chrono 500 mg read depakin
how do abortions work coupons discount how much is an abortion in ny
abortion clinics in atlanta cicg-iccg.com what is abortion
lilly coupons for cialis britmilk.co.uk manufacturer coupons for prescription drugs
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox doziranje
buscopan tropfen website-knowledge.com buscopan plus preis
duphaston 10 mg duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston forum
cialis prix cialis 10mg cialise
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox 100mg
euthyrox 50 euthyrox 88 euthyrox 50 cena
weeks for pregnancy how to terminate a pregnancy naturally dilation and curettage of uterus
prescription drug coupons spiritocagliese.it cialis discount coupons online
amoxicillin dermani haqqinda angkortaxiservice.com amoxicillin al 1000
abortion pill articles history of abortion pill cost for an abortion
amoxicillin endikasyonlar albayraq-uae.com amoxicillin nedir
metoprololsuccinat hexal 50 mg metoprololsuccinat bivirkninger metoprolol tartrate
discount prescriptions coupons printable cialis coupon coupon for free cialis
pro abortion reasons for abortion pill cheap abortion pill
how do abortion pill work types of abortion pill free abortion pill
abortion pill risks abortion pill costs getting an abortion pill
addiyar newspaper addyi suomi addyi
prescription drug cards alpinmontservis.cz free printable coupons
vermox spc vermox prodej vermox
having an abortion different types of abortion pill abortion price
how late can you get an abortion pill late term abortion pill abortion pill video
chemical abortion pill abortion pill alternatives aspiration abortion
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg
duphaston iskustva ilkpirlantam.com duphaston 10 mg
vermox sirup zygonie.com vermox spc
priligy 30 mg philhustead.com priligy
cialis free sample coupons aegdr.org coupon prescription
metoprolol medicin philhustead.com metoprololsuccinat
cpt code for dilation and curettage natural termination of pregnancy weeks in pregnancy
2015 cialis coupon cialis coupon card discount coupons for prescriptions
cons of abortion pill how late can you get an abortion pill cost for an abortion
vermox spc vermox vermox cena
coupon for free cialis cicg-iccg.com coupon cialis
cialis 2015 coupon pureheartvision.org prescription coupons
prescription drugs coupons akum.org free cialis coupon
duphaston 10 mg duphaston duphaston iskustva
metoprolol medicin metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat
articles on abortion pill abortion pill how much does an abortion pill cost
coupons for cialis printable lilly cialis coupon cialis prescription coupon
abortion pill prices against abortion pill pro abortion
prescription coupon prescription discount coupon cialis.com coupon
abortion clinics in houston tx steadfasttraining.co.uk abortion pill questions
cialis 5 mg cialis cialis 100 mg
clomid proviron pct clomid proviron clomid proviron
prescription coupon card ainalfaras.net prescription coupon
cost for an abortion price of an abortion pill abortion pill video
abortion pill law abortion pill complications against abortion pill
prescription drug coupons lakeerengallery.com cialis discount coupons online
clomid testosterone charamin.jp clomid cycle
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis nedir
cialis manufacturer coupon 2016 cialis 2015 coupon cialis discount coupon
cost of abortions cheap abortion pill clinics history of abortion pill
free discount coupon discount coupon grocery coupon site
free grocery store coupons alpinmontservis.cz rx coupon
clomid testosterone lasertech.com clomid testosterone
vermox sirup cijena vermox vermox suspenzija
cialis coupon card coupons for prescription drugs prescription discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston 10 mg duphaston i ovulacija
abortion pill procedures cost of abortions how much do abortion pill cost
how much does abortion cost dotnet4hosting.asphostportal.com abortion pregnant
coupon for prescriptions coupon for prescription coupon cialis
other options besides abortion pregnant women pro and cons of abortion
las vegas abortion clinics abortion survivors stories teenage abortion
how much is abortion pill after abortion abortion complications
prescription savings card cialis coupons free free cialis samples coupon
low dose naltrexone endometriosis click naltrexone cocaine
side effects of revia open naltrexone low dose depression
naltrexone side effects low dose click naltrexone injection for opiate addiction
what is a ldn skydtsgaard.dk naltrexone schedule drug
c naltrexone site naltrexone information
naltrexone effectiveness blog.aids2014.org vivitrol reviews
narcan challenge test zygonie.com naltrexone clinic
low dose naltrexone fibromyalgia reviews charamin.jp naltrexone in india
low dose naltroxone link does vivitrol stop withdrawals
can naltrexone be abused go naltrexone other names
how to make low dose naltrexone avonotakaronetwork.co.nz low dose naltrexone and drinking alcohol
low dose naltrexone price charamin.com who makes naltrexone
naltrexone solubility read naltrexone chronic fatigue syndrome
vivitrol implant implant naltrexone low dose naltrexone fertility
naltrexone treatment site low dose naltexone
spironolacton werking dburpdosering.site spironolacton pco

Yorum Ekle
  
 
 
 


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    

cytotec abortion pill buy online effects of an abortion abortion pill prescription

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills online purchase abortion pill

where to buy abortion pills online abortion clinics in brooklyn buy cytotec for 24 week abortion

cytotec abortion pill buy online abortion pills online order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
how do i know if my wife cheated my husband almost cheated on me cheaters caught
reasons why wives cheat on their husbands click here affairs with married men
viagra without prescription new zealand read read
viagra soft tabs 100mg online viagra vs birth control click
go cheat on husband click here
abortion prices abortion pill safety read here
abortion pill health risks abortion in america redirect
link why men have affairs how to catch a cheat
why men cheat on beautiful women how many men have affairs cheater
why does husbands cheat read women that cheat with married men
top android spy software searchengineoptimization-seo.net my android spy
my girlfriend cheated on me with her ex my girlfriend cheated on me with a girl why do men cheat on their girlfriends
did my boyfriend cheat click i cheated on my boyfriend with his best friend
i almost cheated on my boyfriend read i cheated on my boyfriend and told him
should i tell my boyfriend i cheated on him my boyfriend cheats i cheat on my boyfriend
my boyfriend cheated on me with my mom women who cheat on relationships reasons wives cheat on their husbands
what makes people cheat looking to cheat unfaithful wife
how to spot a cheater cheat wife cheated on me
spy on a phone wolfslairk9.com spyware app
percent of women that cheat go wife cheated on me
tell my story blog.dastagarri.com facts about abortion
track text messages free harshpande.net spy app for text messages
abortion costs read how to get abortion
track text messages free go sms tracking free
free rx coupons coupon for rite aid coupons for free
coupon for medication zerodayevent.com free pharmacy discount cards
wife cheaters will my husband cheat why do wifes cheat
abortion 12 weeks abortion pill reasons why abortion is wrong
abortion in the first trimester abortion pill what is abortion
free coupons printable open walgreens photo promo
mobile phone tracking location cell phone spy how can you find the location of a cell phone
thyroxine mtibytes.com levofloxacin 500mg
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription viagra 100 mg
albuterol (salbutamol) pill acyclovir 200mg ciprofloxacin 750mg
clomid 100mg click ciprofloxacin pill
diprolene tube nufactor.com tretinoin tube
metronidazole 400mg link betamethasone tube
viagra discount coupon link viagra coupons printable
internet drug coupons softballspa.com free viagra coupon
viagra trial coupon allied.edu free prescription drug discount card
prescription coupon card liberitutti.info viagra coupons printable
my husband cheated go why do women cheat on their husbands
early termination pregnancy pill http://abortionpill-online.com/ teenage abortion stories
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic savings card bystolic coupon
acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
viagra uses and side effects viagra for sale uk where buy viagra
cialis free coupon crmsociety.com cialis discount coupons online
cialis.com coupon sporturfintl.com discount coupon for cialis
coupon cialis discount drug coupons prescription drug cards
free prescription drug discount card go cialis savings and coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon free discount prescription card
augmentin saveapanda.com augmentin duo 400
omeprazole 1world2go.com omeprazole effet secondaire
flagyl antibiootti flagyl comp flagyl annostus
clozapine guidelines click klozapin
cialis wiki codesamples.in cialis preis
keppra sirop go keppra
actostor vih cl 20 s actos spc actos spc
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
cialis online coupon open drug coupon card
enalapril go enalapril precio
free printable cialis coupons msemvs.org discount card for prescription drugs
facts about abortion how much does an abortion pill cost abortion new york
amoxicillin antibiyotik fiyat go amoxicillin-rnp
free discount coupons vitamin c abortion how long do you have to get an abortion
free abortion clinics in houston funtimeleisure.co.uk first trimester abortion
coupons for cialis 2016 cialis coupons online lilly cialis coupon
pros and cons of abortion abortion pill procedures what is abortion pill
cialis prescription coupon slb-coaching.com printable coupons for cialis
coupon cialis bangzontheweb.com coupons for cialis printable
for abortion pill methods of abortion pill abortion options
losartankalium teva 50 mg losartankalium losartan
cialis generique cialis 5mg cialis
losartan pro medicin losartankalium bivirkninger losartankalium krka
cialis hieple.net cialis 20
losartan jubilant losartan losartan 50 mg
naltrexone trade name naltrexone tab 50mg ldn and pregnancy
vermox cijena harshpande.net vermox tablete doziranje
free printable cialis coupons 2015 cialis coupon coupon for free cialis
cialis savings and coupons printable cialis coupon cialis sample coupon
viagra coupons free americanstreethockey.com online pharmacy coupons
abortion pill risks abortion pill costs getting an abortion pill
viagra wiki viagra torta viagra pret
price of abortion pill abortion pill cost free abortions
metoprolol succinate metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat
neurontin neurontin cena neurontin gabapentin
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
free cialis samples coupon coupons for prescription drugs cialis.com coupon
how does abortion pill work second trimester abortion free abortions
free abortion pill abortion pill clinics in houston should abortion pill be legal
feldene gel precio feldene ampolla feldene flash
cialis.com coupons transfer prescription coupon prescription transfer coupon
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox tablete nuspojave
vermox vermox alkohol vermox cena
coupons for cialis printable cialis 2015 coupon cialis prescription coupon
abortion pill prices abortion options pro abortion
abortion what to do amres.nl safe abortion methods
definition of abortion pill arborawning.com abortion pill rights
amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000 amoxicillin-rnp
discount prescriptions coupons cialis free coupon free cialis coupons
duphaston cijena bez recepta duphaston i ovulacija duphaston iskustva
abortion clinics in houston tx steadfasttraining.co.uk abortion pill questions
prescription transfer coupon prescription drugs coupons prescription coupon
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
metoprolol tartrate williamgonzalez.me metoprolol medicin
about abortion pill free abortions abortion pill articles
amoxicillin endikasyonlar adlerhohenems.com amoxicillin al 1000
amoxicillin americanstreethockey.com amoxicillin-rnp
clomid proviron blog.lakerestoration.com clomid proviron pct
flagyl plm flagyl v flagyl 500 mg
viagra kamagra cialis viagra helyett viagra
coupon cialis accuton.com cialis coupons from lilly
free grocery store coupons printable coupons for viagra rx coupon
clomid testosterone lasertech.com clomid testosterone
free abortions should abortion pill be legal spontaneous abortion pill
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
abortion pill akum.org abortion pill questions
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox sirup cijena
vermox alkohol mipnet.dk vermox
vermox prodej vermox vermox cena
cialis discounts coupons drug coupon card free cialis samples coupon
naltrexone in the treatment of alcohol dependence saveapanda.com low dose naltrexone side effects multiple sclerosis
naltrexone side effects forum click how long is naltrexone in your system
naltrexone pills go ldn medicine
naltrexone buy uk go altrexone
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
the promise of low dose naltrexone therapy avonotakaronetwork.co.nz naltrexone online
purchase low dose naltrexone site naltrexone withdrawal
naltrexone for cutting floridafriendlyplants.com naltrexone injection
buprenorphine detox read naltrexone withdrawal
naltrexone pellets avonotakaronetwork.co.nz naltrexone 4.5 mg side effects
naltrexone injection ldn immune system naloxone for alcoholism
naltrexone implant australia click naltrexone otc
naltrexone side effects depression peider.dk naltraxone implant
low dose naltrexone depression myjustliving.com maltrexone
ldn for autism read acamprosate
can naltrexone be abused site naltrexone other names
low dose naltrexone price charamin.com who makes naltrexone
naltrexone user reviews click naltrexone headache
how naltrexone works can naltrexone cause false positive drug implants for addicts
low dose naltrexone cost house.raupes.net vivitrol treatment
low dose naltrexone weight loss low dose naltrexone chronic fatigue naltrexone tablets
spironolacton werking dburpdosering.site spironolacton pco


Videolarıız

Yetkili Girişi

                                        Yardımlaşma Sandığı

Sandık

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

869763

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

5909

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

199