05.01
2016

DİYANETE RAĞMEN HUKUK TECELLİ ETTİ. ROTASYON YANLIŞINA VE YANLIŞTA ISRARA HUKUK DUR DEDİ

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Sendika Haberler kategorisine eklenmiştir.ŞEFLERİN ZORUNLU YER DEĞİŞİKLİĞİ (ROTASYON) ÜST MAHKEMEDEN DÖNDÜ. SIRA CAMİ GÖREVLİLERİNİN ROTASYONUNDA.

 

Bolu Müftülüğü şefi ve sendikamız Şube Başkan Yardımcısı İbrahim DEMİREL’in sendikamızın desteğiyle sürdürdüğü hukuk mücadelesi hukukun üstünlüğü sonuçlanmıştır.  Bolu müftülüğü şefi iken 25.10.2011 tarih ve 28095 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanan Atama ve Değiştirme Yönetmeliğinin 16. Maddesine istinaden Mudurnu ilçe müftülüğü şefliğine atanmasına ilişkin 18.12.2012 tarih ve 4678 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan Dava yanlış hesap Bağdat’tan döner misali Üyemiz lehine ve sendikal mücadelemizin başarısı olarak geri dönmüştür.

 

Daha önce Diyanet çalışanlarının gerçek ve tek sesi Türk Diyanet Vakıf Sendikamızca yargıya taşınan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin bazı esasları,   2 defa yargıdan dönerek iptal edilmişti.  Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı çözümü iptal edilen maddeleri hukuk kararı doğrultusunda düzeltmek yerine, sil baştan yeni yönetmelik düzenleyerek sağlamıştı.

 

Türk Diyanet Vakıf Sendikası hukuka aykırılığın peşini bırakmayarak bugün yanlışa ve hukuksuzluğa karşı verdiği mücadelesinin semeresini almanın ve gerçek bir sendika olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

 

Üyemiz İbrahim DEMİREL’in Mudurnu ilçe Müftülüğü şefliğine atanmasına dair işlemin  Sakarya 2. İdare Mahkemesine yaptığı hukuk müracaatının reddine karar verilmesi sebebiyle     Davacının (İbrahim Demirel)  temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 03 .12. 2014 tarih ve E 2014/1129, K 2014/8806 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştı.

 

Davacı Üyemiz (İbrahim Demirel) Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi suretiyle İdare Mahkemesi kararının bozulması talebi istemesi üzerine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54 maddesi hükmüne  talebi uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesinin 3.12.2014 tarih ve E 2014/1129. K 2014/8806 sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelenmiştir.

DANIŞTAY ONALTINCA  DAİRESİNİN 2015/15192 ESAS NOLU, 2015/2993 KARAR NOLU KARARINDA:

“657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 maddesinin 1 fıkrasında "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurların bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler" hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.

… Bu (Sözkonusu Atama işlemine esas alınan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği esasları) duruma göre, şef kadrosunda görev yapan davacının sözü edilen Yönetmelikte öngörülen zorunlu atama ve yer değiştirmeye esas olmak üzere sayılan unvana sahip personel arasında yer almadığı görüldüğünden, davalı idarece, Bolu İl Müftülüğünde şef olarak zorunlu beş yıllık hizmet suresini doldurduğundan bahisle ve hizmetin gereği olarak davacının naklen atanmasına ilişkin tesis olunan dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Sakarya 2 İdare Mahkemesinin 28.11.2013 tarih ve E2013/219, K 2013/1176 sayılı kararının 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanununun 49 maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 26.5.2015 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

 

Başkan Vekili              Üye                     Üye                     Üye                   Üye

    Musa                      Bilal                    Eyüp                 Mehmet             Keziban

ALBAYRAK            ÇALIŞKAN              KAYA                 AYDIN          GÜLCAN KAYA

                                   (X)

 

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN GENEL MERKEZİ

information on abortion pregnancy medications abortion clinic chicago
abortion cost blog.weddingvenuedirectory.com abortion clinics las vegas
email spy software read free android spyware app
walgreens coupon prints link coupon prescription
discount drug coupon walgreens photo promo code 2015 drug manufacturer coupons
android phone spying xn--sorpendlerklub-sqb.dk hidden spyware for android
beautiful women cheat married men who have affairs infidelity
celebrex 200mg skoc.net rifaximin 200mg
valacyclovir 0.5g go revia pill
women who cheated read wives who cheat on husbands
prescription drug card cylentware.com viagra coupons and discounts
amoxil pill site diflucan 50mg
flagyl pill cephalexin 500mg rifaximin 400mg
propranolol 20mg buyerauctionmanager.com neurontin pill
viagra coupon code factus.dk prescription discount coupon
coupons for prescription drugs prescription discount coupons discount drug coupon
discount prescription drug card cialis coupon codes cialis discount coupons
my husband cheated go why do women cheat on their husbands
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and back pain lisinopril and back pain lisinopril and back pain
sumatriptan side effects http://sumatriptannow.com/side-effects sumatriptan side effects
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
prescription drugs coupons link free cialis coupons
free discount prescription card prescription savings cards prescription discounts cards
pet prescription discount card nationalautocare.com cialis coupon 2015
buscopan enceinte site buscopan
ethambutol hcl read etambutol side effects
digoxinforgiftning click digoxin ecg
paroxetin orion markthrice.com paroxetin hexal
jasmine sanders realtycollective.com jasmine tridevil
cleocin vajinal krem cleocin uses cleocin 300 mg
cialis cvs coupon cheap cialis cheap cialis
adalat oros adalate 10 mg adalat
vermox tablete cijena blog.toolroom.at vermox delovanje
flagyl for uti link flagyl dosing
keppra sirop keppra injectable keppra
cheap cialis cialis walgreen coupon cialis discount
voltaren precio read voltaren colirio
lamictal 100 mg tablete lamictal lamictal 50 mg tablete
motilium et grossesse open motilium et grossesse
viagra side effects warpedfish.co.uk viagra
free printable cialis coupons msemvs.org discount card for prescription drugs
depakin chrono 500 mg read depakin
how do abortions work coupons discount how much is an abortion in ny
abortion clinics in atlanta cicg-iccg.com what is abortion
lilly coupons for cialis britmilk.co.uk manufacturer coupons for prescription drugs
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox doziranje
buscopan tropfen website-knowledge.com buscopan plus preis
duphaston 10 mg duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston forum
cialis prix cialis 10mg cialise
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox 100mg
euthyrox 50 euthyrox 88 euthyrox 50 cena
weeks for pregnancy how to terminate a pregnancy naturally dilation and curettage of uterus
prescription drug coupons spiritocagliese.it cialis discount coupons online
amoxicillin dermani haqqinda angkortaxiservice.com amoxicillin al 1000
abortion pill articles history of abortion pill cost for an abortion
amoxicillin endikasyonlar albayraq-uae.com amoxicillin nedir
metoprololsuccinat hexal 50 mg metoprololsuccinat bivirkninger metoprolol tartrate
discount prescriptions coupons printable cialis coupon coupon for free cialis
pro abortion reasons for abortion pill cheap abortion pill
how do abortion pill work types of abortion pill free abortion pill
abortion pill risks abortion pill costs getting an abortion pill
addiyar newspaper addyi suomi addyi
prescription drug cards alpinmontservis.cz free printable coupons
vermox spc vermox prodej vermox
having an abortion different types of abortion pill abortion price
how late can you get an abortion pill late term abortion pill abortion pill video
chemical abortion pill abortion pill alternatives aspiration abortion
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg
duphaston iskustva ilkpirlantam.com duphaston 10 mg
vermox sirup zygonie.com vermox spc
priligy 30 mg philhustead.com priligy
cialis free sample coupons aegdr.org coupon prescription
metoprolol medicin philhustead.com metoprololsuccinat
cpt code for dilation and curettage natural termination of pregnancy weeks in pregnancy
2015 cialis coupon cialis coupon card discount coupons for prescriptions
cons of abortion pill how late can you get an abortion pill cost for an abortion
vermox spc vermox vermox cena
coupon for free cialis cicg-iccg.com coupon cialis
cialis 2015 coupon pureheartvision.org prescription coupons
prescription drugs coupons akum.org free cialis coupon
duphaston 10 mg duphaston duphaston iskustva
metoprolol medicin metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat
articles on abortion pill abortion pill how much does an abortion pill cost
coupons for cialis printable lilly cialis coupon cialis prescription coupon
abortion pill prices against abortion pill pro abortion
prescription coupon prescription discount coupon cialis.com coupon
abortion clinics in houston tx steadfasttraining.co.uk abortion pill questions
cialis 5 mg cialis cialis 100 mg
clomid proviron pct clomid proviron clomid proviron
prescription coupon card ainalfaras.net prescription coupon
cost for an abortion price of an abortion pill abortion pill video
abortion pill law abortion pill complications against abortion pill
prescription drug coupons lakeerengallery.com cialis discount coupons online
clomid testosterone charamin.jp clomid cycle
cialis allindiasweetsrestaurant.com cialis nedir
cialis manufacturer coupon 2016 cialis 2015 coupon cialis discount coupon
cost of abortions cheap abortion pill clinics history of abortion pill
free discount coupon discount coupon grocery coupon site
free grocery store coupons alpinmontservis.cz rx coupon
clomid testosterone lasertech.com clomid testosterone
vermox sirup cijena vermox vermox suspenzija
cialis coupon card coupons for prescription drugs prescription discount coupons
duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston 10 mg duphaston i ovulacija
abortion pill procedures cost of abortions how much do abortion pill cost
how much does abortion cost dotnet4hosting.asphostportal.com abortion pregnant
coupon for prescriptions coupon for prescription coupon cialis
other options besides abortion pregnant women pro and cons of abortion
las vegas abortion clinics abortion survivors stories teenage abortion
how much is abortion pill after abortion abortion complications
prescription savings card cialis coupons free free cialis samples coupon
low dose naltrexone endometriosis click naltrexone cocaine
side effects of revia open naltrexone low dose depression
naltrexone side effects low dose click naltrexone injection for opiate addiction
what is a ldn skydtsgaard.dk naltrexone schedule drug
c naltrexone site naltrexone information
naltrexone effectiveness blog.aids2014.org vivitrol reviews
narcan challenge test zygonie.com naltrexone clinic
low dose naltrexone fibromyalgia reviews charamin.jp naltrexone in india
low dose naltroxone link does vivitrol stop withdrawals
can naltrexone be abused go naltrexone other names
how to make low dose naltrexone avonotakaronetwork.co.nz low dose naltrexone and drinking alcohol
low dose naltrexone price charamin.com who makes naltrexone
naltrexone solubility read naltrexone chronic fatigue syndrome
vivitrol implant implant naltrexone low dose naltrexone fertility
naltrexone treatment site low dose naltexone
spironolacton werking dburpdosering.site spironolacton pco

Yorum Ekle
  
 
 
 


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    Yeni Test

Videolarıız

Yetkili Girişi

                                        Yardımlaşma Sandığı

Sandık

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

903765

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

5279

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

4