11.01
2016

İŞ GÜVENCEME DOKUNMA!

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Sendika Haberler kategorisine eklenmiştir. 

İŞ GÜVENCEME DOKUNMA


İnsanın özü ne ise gözü de onu görür. Atasözü

 

Kamu hizmetlerinin daha etkin kılınması ve devletin daha hızlı hizmet sunması için kamuoyunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılması gerekliliği Devletimizin yöneticilerince ifade edilmektedir. Gerekçe olarak bazı devlet memurlarının devlete çöreklenmiş olduğu, hizmete engel oldukları ileri sürülerek bu kanun sebebiyle devlete yapışmış oldukları ve haklarında hiç bir işlem yapılamadığı isnat ve haksız değerlendirmeleriyle bir sızlanma edasıyla kanuni düzenlemeler yapılması gerekliliği kamuoyu gündemine taşınmıştır.  

Türk kamu personel sisteminin temelini oluşturan 657 Sayılı Devlet Memurlar Kanunu 1965 yılında kabul edilmiş, mali hükümleri ise 1970 yılında yürürlüğe girmiştir. 40 yılı aşkın süredir uygulanan bu sistem değişen şartlara uymak zorundadır. Kamuda ücret sistemi karmaşık bir hal almış, kamu görevlileri mali haklarını bilemez hale gelmişlerdir. Atama, sicil, yer değiştirme, terfi gibi birçok konuda ciddi sorunlar baş göstermiştir. Ortaya çıkan sorunların büyük kısmı idarecilerin keyfi tutumlarından ve siyasetin müdahil olmasından kaynaklanmaktadır.  Yıllardır yaşanan bu sorunlar sebebiyle bu sistemin düzenlenmesi ve 21. YY. şartlarına uygun hale getirilmesi Türkiye Kamu-Sen olarak savunulmuştur.  657 SDMK nu yeni oluşan şartlar sebebiyle hizmet açısından değiştirilmesi gereklidir. Buna hiç bir itirazımız olmaz. Ancak yapılacak değişiklikle memurun iş güvencesinin kaldırılması hedefleniyorsa bu asla kabul edilemez. Memurlarda böyle bir endişe taşımaktadırlar. 

 

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Diyanet Vakıf-Sen sendikası olarak:  

1-Bütün sözleşmeli ve geçici personel kadroya geçirilmelidir. 

2-Kadro ve unvanlar iyi tasnif edilerek tarifi yapılmalıdır. Hizmette kalite ve heyecan kıdem ve  liyakat ölçüleri ile sağlanmalıdır.  

3-Atama ve görevlendirmelerde adil ve istisnasız uygulamalar esas alınmalıdır. 

4-Rotasyona karşıyız, elaman ihtiyacı duyulan bölgelere teşvik getirilmelidir. 

5-Atanma şartları çalışanlar için kolaylaştırılmalıdır.  

6-Disiplin cezaları güncelleştirilerek memuru yıldırma değil kazanım amaçlı hafifletilerek uygulanmalıdır, 

7-İş güvencesini zayıflatan veya kaldıran düzenleme olmamalıdır, 

8-Eşitlik ve tarafsızlık, Adaletli ücret ilkeleri kanunda yer almalıdır. 

9-Memurlar isnat ve iftiralara karşı daha etkin bir şekilde korunmalıdır. 

10-Yardımcı Hizmetler Genel İdare Hizmetler sınıfına geçirilmelidir. 

11-Sosyal yardımlar ve sosyal haklar yeniden düzenlenmeli ve ayrım olmaksızın tüm kamuyu kapsayacak şekilde sosyal devlet ilkesi doğrultusunda düzenlenmelidir.  

12-Ek gösterge ve Vergi adaletsizliği son bulmalıdır. 

13-Ek ödemeler emekli maaşı hesaplanmasında dikkate alınmalıdır. 

 

Eğer 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun değişecekse hizmette heyecan arttırmak ve çalışanına değer vermek açısından taleplerimiz dikkate alınmalıdır. Çalışanların temsilcisi sendikalarla diyalog kurulmalı birlikte değerlendirilmelidir.  Ancak kamu çalışanlarına ve kamuoyuna yapılacak değişiklik bal şeklinde sunularak iş güvencesinin elinden alınması ile zehre dönüştürülmesini asla kabul edemeyiz.  

Şimdi soruyoruz Türkiye`mizin bütün problemleri sıkıntıları  bitti de Memurun   güvencesi mi problem oldu.? Eli kolu bağlı memur niye bu kadar suçlu ve hakir görülüyor? Gelecekleri siyaset adamlarının ve siyasete kul olmuş idarecinin insaf ve vicdanlarına kalmış olan gariban memura karşı bu tavrı anlamakta zorlanıyor ve yadırgıyoruz.

Sözde etkin hizmet bahane edilerek memurun kamuoyuna şikâyet edilmesi etik olmadığı gibi,  Memurun sindirilerek baskı altına alınması da medeniyet ölçüsü insan haklarına da aykırıdır.   Mevcut 657 SDMK nun hizmete engel olduğu ve  yapmayan memurlarla ilgili hiçbir işlem yapılamadığı şeklinde açıklama yapılması manidardır.  Hâlbuki mevcut kanunda suç işleyen her devlet memuru hakkında disiplin işlemi yapılabildiği gibi suçları tespit edilen memurun Devlet Memurluğundan çıkarılması esasları bulunmaktadır.  Buna rağmen toplumun yanıltılması hoş ve hukuki değildir. 

Yine etkin hizmet için gündeme taşınan memurlara performans ölçümü getirilmesi dikkat çekicidir.. 

Getirilmek istenen bu sistemle ilgili olarak “Performansı yüksek memur daha fazla maaş alabilecek. Halen çalışan memurlardan emsallerine göre fazla çalışan personel diğer emsalinden fazla maaş alabilecek. Memurun yıllık performans değerlendirme sonuçlarına göre ücreti Maliye Bakanlığı`nca belirlenecek belli bir performans ödeneğinden karşılanacak. Bu ödeme yıl sonunda yapılacak.” Açıklaması yapılmıştır. 

Bu performans nasıl ve kim tarafından ölçülecek? Bir kriter getirilecek mi?  bu kriterler idarecilerce mi belirlenecek?  Yoksa genel olarak Devlet Personel Başkanlığınca mı belirlenecek?  Bir muamma olarak performans ölçümü getirilmesi kamuoyuna ilan edilmiştir. 

Halen mevcut kanunda memurun performansını ölçmekle ilgili esaslar bulunmaktadır. Bunun adı kariyer ve liyakat esaslarıdır. Memurun performansı (Terfisi) için aranan kıdem ve liyakat ölçülerinin adil uygulanamadığı için ölçülemediği gibi memurdan ayrımcı muameleler sebebiyle verimde alınamamıştır.    Yeni bir şey yapılıyormuş gibi bunu kamuoyuna sunmak pek inandırıcı değildir. 

Kamu çalışanları olarak daha önce uygulanan sicil notlarının 6 yıl 90 puanın üzerinde olması halinde bir derece verilmesi gibi uygulanacaksa vay memurun başına geleceklere! Geçmiş yıllarda memurlarca; Amirlere verilen  hediye, ikram ve gösterilen şirinlikler! sonucu memur ödüllendirilerek  memurun performansının ölçülmesi sağlanmıştı.!

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak daha önce yapılan düzenlemelerden dolayı yaşanan tecrübeler ışığında yanlış hesabın Bağdat’tan döneceğini ifade ettik.  Daha önce yine aynı gerekçelerce İdari Yargılama Usulü 

kanununda ve birçok idari konuda yapılan düzenlemelerin getirdiği sıkıntılar üzerine mahkemeden döndüğü gibi,  memurun iş güvencesini kaldıran düz enlemelerde yargıdan döneceğini hatırlatıyoruz.! 

Ey  Devlet Yöneticilerimiz!  

Bir devlet dairesinde memurlar özgürce düşünce ve girişim güçlerini  eyleme koyamıyorlarsa onların hangi yaratıcı yeteneğe ya da beceriye sahip olduklarının fazla önemi yoktur. 

Diyanet ve Vakıf Çalışanlarının gerçek sesi ve samimi temsilcisi olarak kimseden çekinmeden samimiyetle SİZİN DERTLERİNİZİ DERT EDİNEREK sesiniz olmaya  devam edeceğiz. Aralık 2015  

 

 

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN GENEL MERKEZİ  


walgreens coupons in store techgirls.com.br coupons for free stuff
coupon for medication walgreens coupons deals free pharmacy discount cards
android phone spying xn--sorpendlerklub-sqb.dk hidden spyware for android
free android spyware apps read cell spy free download
how to find location of cell phone with gps click spy on a cell phone
rite aid coupon 5 off 25 incentives.co.nz prescription drug discount card
valacyclovir 0.5g go revia pill
vardenafil pill rifaximin 400mg viagra 200mg
clomid 100mg mealmixer.com ciprofloxacin pill
prednisolone pill click clomid
avodart link revia pill
diprolene tube nufactor.com tretinoin tube
rifaximin thepoliticalsword.com levofloxacin 500mg
levitra corladjunin.org.pe tadalafil 10mg
prescription drugs coupon discount prescription drug cards prescription cards
new prescription coupon click free discount prescription cards
printable viagra coupon free coupon for viagra prescription discount coupon
discount prescription drug card cialis coupon codes cialis discount coupons
cialis coupon codes mba-institutes.com coupons for prescriptions
free discount prescription card site discount coupon for viagra
coupons for cialis asser.nl cialis coupon codes
when will bystolic go generic linzess patient assistance
abortion pill abortion pill abortion pill
free discount prescription cards cialis coupons 2015 drug prescription card
diabetes sexuality treatment go blood sugar chart
cialis coupon discounts lipseysguns.com discount on cialis
online cialis coupons lipseysguns.com brand cialis price
coupons for prescription medications crmsociety.com cialis coupons printable
cialis coupons online blog.suntekusa.com prescription card discount
new prescription coupon prescriptions coupons prescription discounts cards
transfer prescription coupon cialis free coupon free discount prescription card
pet prescription discount card nationalautocare.com cialis coupon 2015
ibuprofen alkohol ibuprofen ibuprofen 800
ciprofloxacin wiki ciprofloxacine ciprofloxacin hexal 500 mg
viagra til kvinder viagra uden recept viagra til kvinder
abilify and coke abilify maintena cost abilify efficacy
tryptizol 50 perfectvoice.perfect-10.tv tryptizol 10
vibramycin vibramycin d vibramycin 100
lamictal 100 mg tablete lamictal lamictal 50 mg tablete
cialis discount cheap cialis cialis walgreen coupon
biaxin open biaxin 500 mg usos
ibuprofen 400 mg nedir site ibuprofen 400 mg nedir
enalapril enalapril 20 enalapril precio
discount drug coupons go free discount prescription cards
coupon cialis emergent-ventures.com prescription discounts cards
cialis coupons from manufacturer cialis free sample coupons free cialis coupon 2016
depakin chrono 500 mg click depakin
cialis coupons printable open cialis free coupon
free discount coupons incomplete abortion how long do you have to get an abortion
buscopan tropfen buscopan 10mg buscopan plus preis
abortion news coping with abortion abortion clinics in miami
cialis coupons printable pureheartvision.org cialis 2015 coupon
coupons for cialis 2016 cialis coupons online lilly cialis coupon
cialis sample coupon cialis online coupon cialis coupons free
pros and cons of abortion abortion pill procedures what is abortion pill
late term abortion pill clinics abortion pill process medical abortion pill
abortion pills unbosqueparaelplanetatierra.com for abortion pill
types of abortion pill how do abortion pill work abortion pill centers
reasons for abortion pill accuton.com cost of abortion pill
home abortion pill continentalnord.com third trimester abortion pill
for abortion pill methods of abortion pill abortion options
zimox in allattamento outbackuav.com zimox sciroppo
vermox prospect vermox prospect vermox pret
amoxicillin dermani haqqinda angkortaxiservice.com amoxicillin al 1000
online coupons codes andreinfo free couponing websites
abortion pill articles early abortion pill options cost for an abortion
abortion pill costs bangzontheweb.com abortion pill risks
what is naltrexone hcl naltrexone alcoholism medication shot to stop drinking
prescription coupons activeslo.com new prescription coupons
discount prescriptions coupons coupons for cialis coupons for cialis 2016
kamagra maribor kamagra kamagra brez recepta
cialis savings and coupons cialis coupons printable cialis sample coupon
vermox doziranje vermox tablete nuspojave vermox doziranje
cheap abortion pill clinics articles on abortion pill abortion pill
abortion pill costs cost for an abortion how to have an abortion pill
want an abortion how can i terminate my pregnancy problems with pregnancy
crestor retail price amres.nl crestor 5 mg cost
facts on abortion pill achi-kochi.com abortion pill clinics in md
vermox blog.bjorback.com vermox prodej
prescription discount coupons cialis savings and coupons free printable cialis coupons
chemical abortion pill abortion pill alternatives aspiration abortion
vermox sirup zygonie.com vermox spc
priligy priligy kokemuksia priligy 60 mg
abortion pill is murder abortion pill cost how much does an abortion pill cost
metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololtartrat
abortion pill price against abortion pill facts medical abortion cost
what is abortion pill methods of abortion pill anti abortion pill
abortion pill stories britmilk.co.uk early abortion pill options
amoxicillin 500 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin-rnp
amoxicillin hieple.net amoxicillin al 1000
vermox cijena vermox sirup cijena vermox bez recepta
duphaston 10 mg blog.keylink.rs duphaston iskustva
spontaneous abortion pill how much is the abortion pill pro abortion
prescriptions coupons 2015 cialis coupon prescription discount coupons
pro abortion arborawning.com effects of abortion pill
cialis pris cialis cialis pris
prescription coupons prescription coupons cialis discounts coupons
neurontin 100 mg pallanuoto.dinamicatorino.it neurontin gabapentin
where to get an abortion pill pill abortion free abortion pill
abortion clinics in houston tx steadfasttraining.co.uk abortion pill questions
cialis 5 mg cialis 100 mg cialis 100 mg
cost for an abortion abortion pill abortion pill video
how late can you get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill clinics in houston
voltaren retard voltaren patch voltaren krem fiyat
facts about abortion pill abortion pill price of abortion pill
amoxicillin endikasyonlar adlerhohenems.com amoxicillin al 1000
clomid testosterone clomid proviron pct clomid cycle
flagyl 500 mg flagyl flagyl 500 mg
duphaston tablete lasertech.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
duphaston tablete kako se piju duphaston duphaston tablete
after abortion pill achrom.be facts about abortion pill
discount prescription coupons coupons for cialis coupons for prescription medications
free discount coupon free coupons websites grocery coupon site
amoxicilline house.raupes.net amoxicillin nedir
cost of medical abortion abortion pill complications late term abortion pill clinics
abortion san diego celebrity abortion stories how late can you have an abortion
cialis discount coupon sgeme.org prescription savings card
how much is abortion pill itbutikken.se abortion complications
prescription savings card discount prescription drug card free cialis samples coupon
low dose naltrexone buy online opiate blocker shot vivitrol naltrexone injection price
naltrexone depression treatment open naltrexone and drinking
naltrexone for cutting go naltrexone injection
buprenorphine detox can you buy naltrexone over the counter naltrexone withdrawal
purchase low dose naltrexone link stopping naltrexone
naltrexone generic cost link low dose naltrexone for pain
naltrexone weight loss side effects zygonie.com benefits of naltrexone
how to take ldn link can you drink alcohol while on naltrexone
low dose naltrexone depression anxiety how does ldn work naltrexone hcl 4.5 mg
naltrexone solubility read naltrexone chronic fatigue syndrome
oxcarbazepin dura oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin bivirkninger

Yorum Ekle
  
 
 
 


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    

cytotec abortion pill buy online effects of an abortion abortion pill prescription

buy the abortion pill online where can i buy abortion pills online purchase abortion pill

where to buy abortion pills online abortion clinics in brooklyn buy cytotec for 24 week abortion

cytotec abortion pill buy online abortion pills online order abortion pill online

buy abortion pill online an abortion pill where can you buy the abortion pill
abortion pill prescription abortion pill where to buy abortion pill
how do i know if my wife cheated my husband almost cheated on me cheaters caught
reasons why wives cheat on their husbands click here affairs with married men
viagra without prescription new zealand read read
viagra soft tabs 100mg online viagra vs birth control click
go cheat on husband click here
abortion prices abortion pill safety read here
abortion pill health risks abortion in america redirect
link why men have affairs how to catch a cheat
why men cheat on beautiful women how many men have affairs cheater
why does husbands cheat read women that cheat with married men
top android spy software searchengineoptimization-seo.net my android spy
my girlfriend cheated on me with her ex my girlfriend cheated on me with a girl why do men cheat on their girlfriends
did my boyfriend cheat click i cheated on my boyfriend with his best friend
i almost cheated on my boyfriend read i cheated on my boyfriend and told him
should i tell my boyfriend i cheated on him my boyfriend cheats i cheat on my boyfriend
my boyfriend cheated on me with my mom women who cheat on relationships reasons wives cheat on their husbands
what makes people cheat looking to cheat unfaithful wife
how to spot a cheater cheat wife cheated on me
spy on a phone wolfslairk9.com spyware app
percent of women that cheat go wife cheated on me
tell my story blog.dastagarri.com facts about abortion
track text messages free harshpande.net spy app for text messages
abortion costs read how to get abortion
track text messages free go sms tracking free
free rx coupons coupon for rite aid coupons for free
coupon for medication zerodayevent.com free pharmacy discount cards
wife cheaters will my husband cheat why do wifes cheat
abortion 12 weeks abortion pill reasons why abortion is wrong
abortion in the first trimester abortion pill what is abortion
free coupons printable open walgreens photo promo
mobile phone tracking location cell phone spy how can you find the location of a cell phone
thyroxine mtibytes.com levofloxacin 500mg
viagra 100 mg viagra without a doctor prescription viagra 100 mg
albuterol (salbutamol) pill acyclovir 200mg ciprofloxacin 750mg
clomid 100mg click ciprofloxacin pill
diprolene tube nufactor.com tretinoin tube
metronidazole 400mg link betamethasone tube
viagra discount coupon link viagra coupons printable
internet drug coupons softballspa.com free viagra coupon
viagra trial coupon allied.edu free prescription drug discount card
prescription coupon card liberitutti.info viagra coupons printable
my husband cheated go why do women cheat on their husbands
early termination pregnancy pill http://abortionpill-online.com/ teenage abortion stories
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
bystolic savings card bystolic coupon
acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal
cialis 20mg can cialis 20mg can cialis 20mg can
viagra uses and side effects viagra for sale uk where buy viagra
cialis free coupon crmsociety.com cialis discount coupons online
cialis.com coupon sporturfintl.com discount coupon for cialis
coupon cialis discount drug coupons prescription drug cards
free prescription drug discount card go cialis savings and coupons
transfer prescription coupon cialis free coupon free discount prescription card
augmentin saveapanda.com augmentin duo 400
omeprazole 1world2go.com omeprazole effet secondaire
flagyl antibiootti flagyl comp flagyl annostus
clozapine guidelines click klozapin
cialis wiki codesamples.in cialis preis
keppra sirop go keppra
actostor vih cl 20 s actos spc actos spc
xarelto 10 mg internetsellout.com xarelto
cialis online coupon open drug coupon card
enalapril go enalapril precio
free printable cialis coupons msemvs.org discount card for prescription drugs
facts about abortion how much does an abortion pill cost abortion new york
amoxicillin antibiyotik fiyat go amoxicillin-rnp
free discount coupons vitamin c abortion how long do you have to get an abortion
free abortion clinics in houston funtimeleisure.co.uk first trimester abortion
coupons for cialis 2016 cialis coupons online lilly cialis coupon
pros and cons of abortion abortion pill procedures what is abortion pill
cialis prescription coupon slb-coaching.com printable coupons for cialis
coupon cialis bangzontheweb.com coupons for cialis printable
for abortion pill methods of abortion pill abortion options
losartankalium teva 50 mg losartankalium losartan
cialis generique cialis 5mg cialis
losartan pro medicin losartankalium bivirkninger losartankalium krka
cialis hieple.net cialis 20
losartan jubilant losartan losartan 50 mg
naltrexone trade name naltrexone tab 50mg ldn and pregnancy
vermox cijena harshpande.net vermox tablete doziranje
free printable cialis coupons 2015 cialis coupon coupon for free cialis
cialis savings and coupons printable cialis coupon cialis sample coupon
viagra coupons free americanstreethockey.com online pharmacy coupons
abortion pill risks abortion pill costs getting an abortion pill
viagra wiki viagra torta viagra pret
price of abortion pill abortion pill cost free abortions
metoprolol succinate metoprololsuccinat bivirkninger metoprololsuccinat
neurontin neurontin cena neurontin gabapentin
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin amoxicillin antibiyotik fiyat
free cialis samples coupon coupons for prescription drugs cialis.com coupon
how does abortion pill work second trimester abortion free abortions
free abortion pill abortion pill clinics in houston should abortion pill be legal
feldene gel precio feldene ampolla feldene flash
cialis.com coupons transfer prescription coupon prescription transfer coupon
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox tablete nuspojave
vermox vermox alkohol vermox cena
coupons for cialis printable cialis 2015 coupon cialis prescription coupon
abortion pill prices abortion options pro abortion
abortion what to do amres.nl safe abortion methods
definition of abortion pill arborawning.com abortion pill rights
amoxicillin-rnp amoxicillin al 1000 amoxicillin-rnp
discount prescriptions coupons cialis free coupon free cialis coupons
duphaston cijena bez recepta duphaston i ovulacija duphaston iskustva
abortion clinics in houston tx steadfasttraining.co.uk abortion pill questions
prescription transfer coupon prescription drugs coupons prescription coupon
abortion pill centers anti abortion facts facts about abortion pill
metoprolol tartrate williamgonzalez.me metoprolol medicin
about abortion pill free abortions abortion pill articles
amoxicillin endikasyonlar adlerhohenems.com amoxicillin al 1000
amoxicillin americanstreethockey.com amoxicillin-rnp
clomid proviron blog.lakerestoration.com clomid proviron pct
flagyl plm flagyl v flagyl 500 mg
viagra kamagra cialis viagra helyett viagra
coupon cialis accuton.com cialis coupons from lilly
free grocery store coupons printable coupons for viagra rx coupon
clomid testosterone lasertech.com clomid testosterone
free abortions should abortion pill be legal spontaneous abortion pill
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
abortion pill akum.org abortion pill questions
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
vermox sirup cijena vermox suspenzija vermox sirup cijena
vermox alkohol mipnet.dk vermox
vermox prodej vermox vermox cena
cialis discounts coupons drug coupon card free cialis samples coupon
naltrexone in the treatment of alcohol dependence saveapanda.com low dose naltrexone side effects multiple sclerosis
naltrexone side effects forum click how long is naltrexone in your system
naltrexone pills go ldn medicine
naltrexone buy uk go altrexone
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
the promise of low dose naltrexone therapy avonotakaronetwork.co.nz naltrexone online
purchase low dose naltrexone site naltrexone withdrawal
naltrexone for cutting floridafriendlyplants.com naltrexone injection
buprenorphine detox read naltrexone withdrawal
naltrexone pellets avonotakaronetwork.co.nz naltrexone 4.5 mg side effects
naltrexone injection ldn immune system naloxone for alcoholism
naltrexone implant australia click naltrexone otc
naltrexone side effects depression peider.dk naltraxone implant
low dose naltrexone depression myjustliving.com maltrexone
ldn for autism read acamprosate
can naltrexone be abused site naltrexone other names
low dose naltrexone price charamin.com who makes naltrexone
naltrexone user reviews click naltrexone headache
how naltrexone works can naltrexone cause false positive drug implants for addicts
low dose naltrexone cost house.raupes.net vivitrol treatment
low dose naltrexone weight loss low dose naltrexone chronic fatigue naltrexone tablets
spironolacton werking dburpdosering.site spironolacton pco


Videolarıız

Yetkili Girişi

                                        Yardımlaşma Sandığı

Sandık

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

869763

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

5909

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

199