03.04
2015

SENDİKAMIZDAN BİR HUKUK ZAFERİ DAHA

Türk Diyanet Vakıf-Sen tarafından Sendika Haberler kategorisine eklenmiştir. 

GERÇEK SENDİKA TÜRK DİYANET VAKIF-SEN FARKINI VE

 

KALİTESİNİ YİNE ORTAYA KOYDU

Diyanet ve Vakıf hizmet kolunda Çalışma hayatı ile ilgili faaliyet ve girişimlerde bulunmaları görevi iken bunu beceremeyip duruş ve tavır alamayan sadece dedikodu ve tezviratlar da bulunanlar hizmet ve mücadele anlayışındaki ilke ve duruşu ile sendikal faaliyetlerin yüz akı Türk Diyanet Vakıf-Sen’e haksız yapılan iftira ve yalanlarla mücadelesi inkâr edilmiş ve karalanmıştır. Ancak Güneşin balçıkla sıvanamayacağı misalince gerçek mücadele sahiplerinin hakkı adaletçe tescil edilmiştir.

HAK MÜCADELESİNDEN KORKMA ZİRA HAK YERİNİ BULUR

Türk Diyanet Vakıf Sen kendisine yapılan tüm haksızlık ve iftiralara takılmadan Diyanet çalışanının onuru için mücadele vermeyi sürdürmüş ve çalışma şartlarını olumsuz etkileyen düzenlemeleri ve şahısları yargıya taşımaktan çekinmemiştir. Bu gün alnının açıklığı ve haklı gururu ile başarısını sizinle paylaşıyor.

 Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile getirilen esasların hukuka uygun olmadığı “Yanlış hesap Bağdat’tan döner” sözünce mahkemeden dönmüştür.

DANIŞTAY HUKUKSUZLUĞA DUR DEMİŞTİR

1-Şeflere AYD Yönetmeliğinin 16. Maddesinde (Taşra teşkilatında görev yapan şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri 5 yıldır. Bu süre Başkanlıkça 1 yıl uzatılabilir.) hükmü ile getirdiği; bulundukları yerlerdeki görev sürelerini sınırlandırılarak zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmasını hukuka uygun bulmamıştır.

2-Din görevlilerinin yer değişikliğinde sahipli kişilere imtiyaz sağlayarak çalışanlar arasında ayrımcılık olarak değerlendirilen 19. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde “Başkanlıkça veya Mahalli mülki amir tarafından görülecek idari lüzum ve zaruretler bulunması” esasını hukuka ve hizmet gereklerine uyarlık görülmediğinden iptal etmiştir.

              T.C.

        DANIŞTAY

BEŞİNCİ DAİRESİ

Esas No     :2011/8901

Karar No  :2014/7417

Davacı                                    :Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu

                                                              Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Diyanet Vakıf-Sen)

Vekili                                      :Av. Hamit KOCABEY

                                                               İzmir Cd. Fevzi Çakmak 1Sk.No:7/5KIZILAY /ANKARA

Davalılar                                 :1-Başbakanlık- ANKARA

                                                               2-Diyanet İşleri Başkanlığı- ANKARA

            Davanın Özeti                     :Dava konusu yönetmeliğin 16. Maddesinde ; “ taşra teşkilatında görev yapan şeflerin bulundukları yerde hizmet süreleri 5 yıldır. Bu süre Başkanlıkça 1 yıl uzatılabilir hükmü, 9. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan hükümle de; İl müftülükleri, İl müftü yardımcıları ve şube müdürlerinin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak dört gruba ayrılmış ve (EK-1) sayılı listede gösterilmiş, ikinci fıkrasında da; İlçeler; İlçe Müftülüleri ve vaizlerin atama ve yer değiştirmelerine esas olmak üzere hizmet gerekleri dikkate alınarak 5 sınıfa ayrılmış ve (EK-2) sayılı listede gösterilmiştir.

Yönetmeliğin sözü edilen 9.maddesinde, grup ve sınıflar arası atama tabi olacağı öngörülen unvanlar ismen sayıldığı halde bu kapsamda bulunmayan taşra teşkilatındaki şeflerin ise bulundukları yerlerdeki görev sürelerinin sınırlandırılarak zorunlu yer değişikliğine tabi tutulmasında yönetmeliğin genel düzenlenmesine ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmamaktadır.

Söz konusu Yönetmeliğin dava konusu edilen 19. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinin iptal istemine gelince;

Bu bentte yer alan düzenleme ile Başkanlıkça veya mahalli mülki amir tarafından görülecek idari lüzum ve zaruretler bulunması hali, hizmet gereği görev veya görev yeri değişikliği sebepleri arasında sayılmıştır.

Ancak, bu maddede idarî lüzum ve zaruretten bahsedilirken idari lüzumun ve zaruretin varlığı objektif kriterlere dayandırılmadığı ve hukuken kabul edilebilir kesin verilere de bağlanmadığı, başka bir ifadeyle idari lüzum ve zaruret hali hukuken soyut kaldığından, idareye geniş takdir hakkı tanındığı anlaşılmıştır.

Oysa ki lüzum ve zaruret durumunun hukuk ve hakkaniyet yönünden kabul edilebilir kriterlere bağlanması gerekirken, bu yönde hiçbir kriter belirlenmeden idareye çok geniş bir takdir hakkı verecek şekilde, yapılmış olan bu düzenlemede, hukuka ve hizmet gereklerine uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; 25.10.2011 tarih ve 28095 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin, dava konusu edilen 16. maddesi ile 19. Maddesinin 1 fıkrasının (ç) bendinin iptaline Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna temyiz yolu açık olmak üzere 04.11.2014 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.

      Başkan                       Üye                                  Üye                              Üye                          

Ahmet ÇETİN       Efser ÇAKAROĞLU        Gürsel CEYLAN        Bedrettin IŞILDAK

  Üye                        Üye

Hasan TURGUT      Halil YILMAZ

 

KARŞI OY

   Üye                                       Üye                                       Üye

                              Esen EROL                       Resul ÇOMOĞLU               Oktay AYDIN

Türk Diyanet Vakıf-Sen Onurlu ve İlkeli hak arama mücadelesini her zaman ve mekânda yılmadan sürdürmeye devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulu.

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN

                                                                                                          GENEL MERKEZİ

online read here why do husband cheat
reasons women cheat women cheat because cheat on wife
what are the symptoms of aids and hiv hiv aids organizations early hiv symptoms in women
hiv dating service hiv dating sites can i get aids from swimming with black people
why wife cheated sledaddicts.com affair dating sites
how can you terminate a pregnancy at home centaurico.com choices abortion clinic
did my boyfriend cheat click i cheated on my boyfriend with his best friend
my boyfriend cheated on me with my best friend site i cheated on my boyfriend how to get him back
should i tell my girlfriend i cheated click my ex girlfriend cheated on me
should i tell my boyfriend i cheated on him how to cheat boyfriend should i tell my boyfriend i cheated on him
why wife cheated married and want to cheat woman affair
online affair developerstalk.com cheat women
married looking to cheat maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com cheater
what makes people cheat looking to cheat unfaithful wife
My boyfriend cheated on me infidelity my husband cheated on me
women want men why do guys cheat why do women cheat on their husbands
adult intimate sex stories ohiovalleyrestoration.com sex stories swinger girls reader
abortions cost click abortion in the bible
apps for spying on cell phones open monitoring app for android
live gps tracking device gps tracking apps google spy apps
spy programs for android faithwalker.org free cell phone spy apps for android
abortion costs read how to get abortion
abortion depression link after abortion care
best cell phone spy software for android faithwalker.org cell spy monitoring
email spy software link free android spyware app
free rx coupons coupon for rite aid coupons for free
free online coupons open free coupons printable
walgreens coupons in store techgirls.com.br coupons for free stuff
prints at walgreens link rx discounts
walgreens in store coupon open rite aid krazy coupon lady
abortion information insight.nestingen.com abortion wiki
day after pill abortion in chicago elective abortion
free android spyware apps read cell spy free download
instruments used in dilatation and curettage effects of abortion how to get a abortion
walgreens photo prints coupon online walgreens coupons walgreens photo coupon in store printable
free coupons printable read walgreens photo promo
vibramycin 100mg gabapentin pill furosemide 40mg
pastillas finasteride softballspa.com en finasteride
synthroid 25mcg f6finserve.com thyroxine 200mcg
rifaximin inderal levofloxacin 500mg
viagra discount coupon link viagra coupons printable
new prescription coupons discount coupon for viagra discount coupons for viagra
discount drug coupon link viagra free sample coupons
lisinopril and magnesium supplements lisinopril and magnesium supplements lisinopril and magnesium supplements
lisinopril and adderall go lisinopril and adderall
nyc abortion clinics abortion clinic nyc teen pregnancy
cialis discount coupon outbackuav.com drug coupon card
prescription drugs coupons read cialis manufacturer coupon
bystolic card bystolic discount coupon
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
cialis dosage compared cialis dosage for a 65 year old man cialis dose response
acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal acheter viagra en france avec paypal
cialis suisse http://cialis20mgsuisse.com/suisse cialis suisse
cialis price us site cialis coupon discounts
online cialis coupons go www.cialis.com coupon
coupons for cialis 2016 blog.nvcoin.com cialis prescription coupon
new prescription coupons blog.suntekusa.com discount coupons for prescriptions
discount prescription coupons cialis coupon free cialis discount coupons
cialis free sample coupons read free cialis coupon 2016
venlafaxine stoppen venlafaxine venlafaxine gewichtstoename
champix effekt mdwguide.com champix pfizer
singulair 10 cena singulair mini singulair mini
niacin nedir go niacin band
imodium plus darkwoodsdojo.com imodium vaikutus
omeprazole click omeprazole eg
cialis wiki codesamples.in cialis preis
voltaren emulgel voltaren dispers voltaren emulgel
vibramycin read vibramycin 100
cymbalta anxiety cymbalta dosage for fibromyalgia cymbalta reviews
ibu lysin carp-fishing.nl ibuflam 400
enalapril enalapril 20 enalapril precio
discount drug coupons go free discount prescription cards
depakin chrono 500 mg click depakin
levitra 10 mg blog.tgworkshop.com levitra 20 mg
manufacturer coupons for prescription drugs go coupon for cialis
abortion at 6 weeks click free abortion clinics
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin 1000 mg
cialis nedir karensmith.us cialis tablet
brufens crownlimos.ca brufen 400
prescription coupon cialis coupon code cialis coupons from manufacturer
abortion news coping with abortion abortion clinics in miami
ibuprofen 800 totspub.com ibuprofen 800
pros and cons of abortion ambito20.it information on abortion pill
clomid neryx.com clomid cycle
cialis sample coupon cialis free sample coupons cialis coupons free
losartankalium bivirkninger losartankalium bivirkninger losartankalium teva 50 mg
priligy 60 mg priligy hinta priligy thailand
coupon cialis cialis free sample coupons coupons for cialis printable
buscopan buscopan plus buscopan plus preis
herbal abortion pill abortion pill cost average abortion pill cost
acetazolamide acetazolamide blood brain barrier acetazolamide symptoms
low cost abortion pill against abortion pill reasons for abortion pill
online coupons codes coupon websites for food free couponing websites
losartankalium losartankalium losartan 50 mg
vermox cijena vermox suspenzija vermox tablete doziranje
avalox nebenwirkungen redsoctober.com avelox
amoxicilline amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin nedir
what is abortion pill supermaxsat.com natural abortion pill
want an abortion amres.nl problems with pregnancy
crestor retail price amres.nl crestor 5 mg cost
viagra wiki viagra wiki viagra pret
viagra kamagra cialis web-dev.dk viagra wiki
vermox bez recepta vermox tablete nuspojave vermox tablete nuspojave
when is it too late to get an abortion pill late term abortion pill partial birth abortion
abortion clinics in houston tx abortion pill questions getting an abortion pill
flagyl jarabe flagyl jarabe flagyl 125
prescription drugs coupons 2015 cialis coupon coupons for cialis printable
chemical abortion pill abortion pill alternatives aspiration abortion
neurontin gabapentin zygonie.com neurontin
manufacturer coupons for prescription drugs spiritocagliese.it coupons for cialis
cialis tadalafil cialis kopiprodukter cialis pris
coupon for cialis activeslo.com printable coupons for cialis
amoxicilline amoxicillin 1000 mg amoxicillin dermani haqqinda
free abortion pill abortion pill clinics in houston should abortion pill be legal
abortion pill clinics in houston agama-rc.com 2nd trimester abortion pill
abortion pill cons pro abortion abortion pill complications
metoprolol pro medicin metoprolol succinate metoprololsuccinat hexal 50 mg
vermox spc vermox alkohol vermox alkohol
duphaston tablete za odgodu menstruacije blog.griblivet.dk duphaston tablete kako se piju
cialis 100 mg francescocutolo.it cialis tablet
coupon site andreinfo coupon printing sites
manufacturer coupons for prescription drugs laziendaalimentacoes.com.br coupon for cialis
metoprolol medicin metoprolol medicin metoprolol
lamisil para que sirve lamisil pomada lamisil spray
amoxicillin accuton.com amoxicillin antibiyotik fiyat
vermox cijena vermox suspenzija vermox cijena
nootropil blog.smartofficecloud.com nootropil review
early abortion pill abcomke.sk types of abortion pill
abortion pill quotes aero-restauration-service.fr average cost of an abortion pill
neurontin 400 neurontin alkohol neurontin gabapentin
free cialis coupons cialis savings and coupons cialis online coupon
amoxicillin endikasyonlar achieveriasclasses.com amoxicillin 1000 mg
abortion pill pictures abortion pill services what is an abortion pill
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
cost of medical abortion abortion pill complications late term abortion pill clinics
vermox sirup cijena vermox cijena vermox sirup cijena
coupons cialis drug prescription card discount prescription coupons
early pregnancy termination methods carlodelbrocco.it how to do a home abortion
naltrexone depression treatment open naltrexone and drinking
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
where can i buy low dose naltrexone ldn naltrexone side effects naltrexone moa
buprenorphine detox read naltrexone withdrawal
purchase low dose naltrexone open stopping naltrexone
naltrexone shot skydtsgaard.dk naltrexone order
how to make low dose naltrexone avonotakaronetwork.co.nz low dose naltrexone and drinking alcohol
how long does naltrexone block opiates avonotakaronetwork.co.nz neltrexone
does vivitrol stop withdrawals charamin.com opioid antagonist naltrexone
naltrexone solubility read naltrexone chronic fatigue syndrome
does naltrexone cause weight loss open naltrexone 4mg
how naltrexone works can naltrexone cause false positive drug implants for addicts
naltrexone canada open naltrexone reviews alcoholism
ldn and cancer go naltrexone alcohol interaction
implant for opiate addiction naltrexone opioid naltrexone how long does it take to work
fluconazol stada 50 mg fluconazol uden recept fluconazol bivirkninger

Yazıya 3 tane yorum eklenmiştir.

sebahi saltı:

08.04.2015

Öncelikle hizmetleriniz için teşekkür ederim. İptal edilen din görevlileriyle ilgili olan madde rotasyon maddesi miydi ?

women affairs how to tell if wife has cheated women who cheat on their husbands
how much does an abortion pill cost west-bot.com why not have an abortion
how do you know your wife cheated married and wanting to cheat when your wife cheats
how do you get a girlfriend site my girlfriend wants me to cheat on her
letter to husband who cheated men who have affairs why some women cheat
my boyfriend cheated on me with my best friend link i cheated on my boyfriend how to get him back
guy cheated on girlfriend with me open why do boys cheat on their girlfriends
i want my husband to cheat read i cheated on my husband how do i fix it
tween girls tribb sex stories solveit.openjive.com vaseline joke classic adult jokes jokes stories humor funny
how to spot a cheater site wife cheated on me
sex change stories blog.gobiztech.com adult stories choose your own adventure
illustrated adult stories go short stories adult breastfeeding husband
why do married men cheat link wives who cheat on husbands
text message tracking click free sms tracking software
live gps tracking device link google spy apps
terminating early pregnancy abortion in pregnancy hysteroscopy d&c
abortion clinics orlando open abortions clinics
track a text free spy sms text message spyware free
free coupons free pharmacy card walgreens coupons online
free prescription card mobilepro.pe.kr free prescription drug discount card
reasons people cheat blog.sharepointgeek.nl why husbands cheat
cheat on your wife fangstoptimering.dk my wife cheated now what
cheaters caught women who cheat on men how can people cheat
why do women cheat how often do women cheat on their husbands wife who cheated
ways to terminate an early pregnancy abortion clinics in when can you have an abortion
why are women unfaithful solveit.openjive.com husband watches wife cheat
discount drug coupon blog.linglinzhu.com cialis discount coupons online
women who cheated why women cheat wives who cheat on husbands
amoxil pill blogs.visendo.de diflucan 50mg
flagyl pill neryx.com rifaximin 400mg
rite aid photo processing centaurico.com rite aid beauty coupons
viagra coupons from pfizer blog.alpacanation.com coupons for viagra
viagra discount coupons online softballspa.com pfizer viagra coupons
prescription discount coupons interview-questions.sumedh.in coupon for viagra
pet prescription discount card 1world2go.com coupon for prescription
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
discount drug coupon link cialis coupons online
cialis discount coupon new prescription coupon drug coupon card
gabapentin for pain side effects gabapentin for pain side effects gabapentin for pain side effects
bystolic savings card bystolic coupon
cialis dosage for women best ed drug for diabetics does cialis work for diabetics
erectiepillen waar te koop viagra pillen kruidvat viagra online nl
rezeptfrei viagra online apotheek viagra dokter online viagra
coupons for prescription medications coupon for free cialis cialis coupons printable
coupon for prescriptions sporturfintl.com free cialis coupons
internet drug coupons coupons cialis discount coupons for prescriptions
pet prescription discount card nationalautocare.com cialis coupon 2015
buscopan enceinte blog.myexpensesonline.co.uk buscopan
venlafaxine stoppen venlafaxine venlafaxine gewichtstoename
clozapine guidelines click klozapin
tryptizol 50 perfectvoice.perfect-10.tv tryptizol 10
flagyl for uti femchoice.org flagyl dosing
renova renova me renova me
anafranil 25 mikemaloney.net anafranil yan etkileri
actostor vih cl 20 s actisorb actos spc
ranitidine hcl link ranitidine hcl
levitra bayer rileytech.net levitra bayer
xarelto fachinfo internetsellout.com xarelto dosierung
prescription drugs discount cards racindirt.com coupons for prescriptions
viagra side effects viagra for sale viagra
depakin chrono 500 mg a1softec.com depakin
abortion clinics in atlanta cicg-iccg.com what is abortion
cialis coupons printable open cialis free coupon
amoxicillin antibiyotik fiyat airascatering.com amoxicillin-rnp
abortion clinics myhealthreport.ca abortion help
cialis 20mg cialis cvs coupon cialis 20mg
in clinic abortion pill twotiminband.com pill abortion
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin al 1000
irbesartana 300 mg ilkpirlantam.com irbesartan wiki
cialis ilkpirlantam.com cialis
abortion pill pictures abortion pill price chemical abortion pill
medical abortion cost second trimester abortion abortion pill stories
parkemed und pille outbackuav.com parkemed und pille
teen abortion pill average cost of abortion third trimester abortion pill
amoxicillin endikasyonlar albayraq-uae.com amoxicillin nedir
methods of abortion pill britmilk.co.uk pro abortion
cons of abortion pill after abortion pill how much does abortion pill cost
new prescription coupons prescription transfer coupon cialis sample coupon
the abortion pill cost anti abortion facts abortion pill video
chemical abortion pill having an abortion aspiration abortion
acetazolamide blood brain barrier acetazolamide spc acetazolamide spc
coupons for cialis printable free printable cialis coupons cialis discount coupons
free cialis coupon 2016 abloomaccessories.com cialis coupons free
alternatives to abortion pill third trimester abortion pill cost of abortion pill
neurontin alkohol neurontin cena neurontin alkohol
teenage abortion pill andreinfo post abortion pill
coupon for cialis activeslo.com printable coupons for cialis
what is abortion pill abortion pill online average cost of an abortion pill
the abortion pill cost ouralfreton.co.uk history of abortion pill
acetazolamide spc acetazolamide 250 mg tablets acetazolamide symptoms
coupon for free cialis cicg-iccg.com coupon cialis
early abortion pill options bangzontheweb.com information on abortion pill
amoxicillin hieple.net amoxicillin al 1000
addyi suomi centauricom.com addyi menopause
why to have an abortion what is it like to have an abortion medications and pregnancy
feldene gel precio feldene flash feldene flash
articles on abortion pill ismp.org how much does an abortion pill cost
coupons for cialis printable lilly cialis coupon cialis prescription coupon
2015 cialis coupon eltrabajadordelestado.org coupon cialis
abortion what to do weeks for pregnancy safe abortion methods
voltaren gel voltaren jel voltaren krem nedir
cialis 5 mg cialis tablet cialis 100 mg
abortion options types of abortion pill abortion pill procedures
about abortion pill free abortions abortion pill articles
coupons for cialis 2016 prescription coupon card cialis online coupon
cialis manufacturer coupon 2016 cialis coupons and discounts cialis discount coupon
viagra kamagra cialis viagra torta viagra
free discount coupon free coupons websites grocery coupon site
abortion pill video unbosqueparaelplanetatierra.com having an abortion
abortion pill quotes pros and cons of abortion average cost of an abortion pill
vermox doziranje vermox sirup cijena vermox bez recepta
lilly cialis coupon cialis manufacturer coupon 2016 cialis coupons free
abortion pill side effects ismp.org how much do abortion pill cost
abortion pill procedures cost of abortions how much do abortion pill cost
should i get an abortion abortion clinics in atlanta ga abortion procedure video
free coupon for cialis kychamberexecutives.com cialis manufacturer coupon 2016
prescription savings cards cialis savings and coupons discount drug coupons
heroin detox low dose naltrexone australia when to take naltrexone
naltrexone pills monthly shot for opiate addiction ldn medicine
half life of naltrexone opiate antagonist naltrexone what is revia used for
low dose naltrexone endometriosis click naltrexone cocaine
naltrexone effectiveness naltrexone hcl side effects vivitrol reviews
low dose naltrexone depression anxiety go naltrexone hcl 4.5 mg
naltrexone controlled substance site monthly injection for opiate addiction
vivatrol naltrexone naloxone low dose naltrexone side effects fibromyalgia
naltrexone user reviews click naltrexone headache
shot for alcohol cravings naltrexone injection price buy ldn online
how long will naltrexone block opiates naltrexone liver damage naltrexone and alcohol
low dose naltrexone cost house.raupes.net vivitrol treatment
oxcarbazepin dura oxcarbazepin fachinfo oxcarbazepin bivirkningerHASAN:

07.04.2015

ÖNCELİKLE EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİZ.!! Türk Diyanet Vakıf-Sen; SÜS BİBERİ gibi bir sendika, yapmacık, kandırmacık, riya`ya dayalı, boyamacı bir anlayışa sahip olmadığını bir kez daha göstermiştir. Toplumu Din konusunda aydınlatma görevi bulunan, halkın sonsuz güvenine sahip, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama Yöneticilerinin de haksızlık ve hukuksuzluk yaptığını, adalet ilkelerini hiçe saydığını kamuoyu da bu vesie ile görmüştür.

women who cheat on men looking to cheat married cheaters
how to cheat on wife married men affairs how to spot a cheater
free android sms spy spy programs for android cell phones spy
reasons why women cheat tcsindustry.com women cheat because
my girlfriend cheated on me with her ex my girlfriend cheated on me with a girl why do men cheat on their girlfriends
want to cheat on my wife read women wanting to cheat
I cheated on my wife open most women cheat
should i tell my boyfriend i cheated on him cheated by boyfriend should i tell my boyfriend i cheated on him
wives that cheat love affairs with married men why people cheat
married cheaters unfaithful wife my wife cheated
how to cheat on wife link how many women cheat
sex change stories blog.gobiztech.com adult stories choose your own adventure
why do men cheat on their wife site when your husband cheats
I cheated on my boyfriend blog.gildedvillage.com dating sites for married people
12 weeks pregnant abortion pills fake abortion papers first trimester abortion
abortions cost click abortion in the bible
dilatation and curettage video go abortion video
back alley abortions average cost of an abortion electric vacuum aspiration
cell phone recording longrangesystems.net call log history
cell phone spy nationalautocare.com spy cell phone
wife cheaters will my husband cheat why do wifes cheat
discount prescription card allindiasweetsrestaurant.com free prescription drug discount card
free coupons online read walgreens coupon in store
discount pharmacy coupons drug rx coupons rx discount pharmacy
kamagra 50mg read priligy
thyroxine mtibytes.com levofloxacin 500mg
tretinoin 0.025% read zovirax 400mg
viagra coupon code viagra trial coupon prescription discount coupon
coupons for viagra 2016 click 2016 viagra coupon
2016 viagra coupon buyerauctionmanager.com new prescription coupon
viagra trial coupon viagra coupons from pfizer free prescription drug discount card
free discount prescription card site discount coupon for viagra
abortion legal abortion pill how do i have an abortion
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
lisinopril and celebrex interaction lisinopril and celebrex interaction lisinopril and celebrex interaction
lisinopril and back pain lisinopril and back pain lisinopril and back pain
teenage pregnancy read abortion clinics in dc
sumatriptan side effects http://sumatriptannow.com/side-effects sumatriptan side effects
free discount prescription cards click drug prescription card
acheter viagra pfizer en ligne acheter viagra pfizer en ligne acheter viagra pfizer en ligne
buy cheap viagra viagra for sale uk viagra for sale uk
online cialis coupons online cialis coupons brand cialis price
cialis coupon card codesamples.in cialis coupons and discounts
cialis coupon codes read cialis coupons from lilly
cialis free sample coupons read free cialis coupon 2016
cialis.com coupon link prescription drugs coupon
champix effekt mdwguide.com champix pfizer
niacin nedir niacin solgar niacin band
cleocin vajinal krem mattnichols.co.uk cleocin 150 mg
sildenafil citrate tablets sildenafil citrate 100mg tab sildenafil citrate 200 mg
clozapine guidelines go klozapin
nolvadex nolvadex homme nolvadex prix maroc
voltaren emulgel voltaren resinat voltaren emulgel
clopidogrel teva link clopidogrel
xarelto 10 mg xarelto xarelto
amoxicillin 875 read amoxicillin and sun
allosaurus cwblog.centralworld.co.th allo allo
ibuprofen tablet ecarlos.net ibuprofen tablet
levitra 10 mg blog.tgworkshop.com levitra 20 mg
lamivudine acute hepatitis b lamivudin lamivudine teva
abortion options effects of abortion abortion pill stories
abortion pics aictmkulahospital.org abortion aftercare
abortion clinics getting pregnant after abortion abortion help
cialis coupons online cialis.com coupons prescription discount coupon
in clinic abortion pill twotiminband.com pill abortion
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin nedir
free abortion pill average abortion pill cost free abortion pill
feldene ampolla feldene ampolla feldene
seroquel avis seroquel 300 seroquel 300 mg
herbal abortion pill pros and cons of abortion average abortion pill cost
losartan pro medicin losartan medical valley losartankalium krka
prescription drug coupons spiritocagliese.it cialis discount coupons online
abortion pill costs bangzontheweb.com abortion pill risks
can you get high on naltrexone http://naltrexonealcoholismmedication.com/ how to make low dose naltrexone
parkemed und pille parkemed parkemed und pille
teen abortion pill average cost of abortion third trimester abortion pill
free printable cialis coupons 2015 cialis coupon coupon for free cialis
cialis online coupon prescription coupon card discount prescriptions coupons
free printable cialis coupons cialis coupon codes 2015 cialis coupon
what is abortion pill supermaxsat.com natural abortion pill
cheap abortion pill clinics articles on abortion pill abortion pill
viagra wiki viagra wiki viagra pret
amoxicillin dermani haqqinda floridafriendlyplants.com amoxicilline
discount coupons for cialis free cialis coupon 2016 coupons cialis
vermox spc vermox prodej vermox
new prescription coupons coupon cialis cialis sample coupon
vermox sirup zygonie.com vermox spc
priligy 30 mg priligy resepti priligy resepti
discount prescriptions coupons cialis free coupon coupon for prescriptions
addyi 100 mg guitar-frets.com addiyan chuk chuk
cialis coupon coupons for cialis free cialis coupon 2016
chemical abortion pill the abortion pill cost where to get an abortion pill
types of abortion pill abortion pill price home abortion pill
duphaston 10 mg duphaston forum duphaston
coupon for free cialis cicg-iccg.com coupon cialis
coupon for prescription lakeerengallery.com cialis free sample coupons
amoxicilline amoxicillin endikasyonlar amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin nedir amoxicilline amoxicillin al 1000
duphaston tablete duphaston forum duphaston cijena bez recepta
vermox sirup cijena vermox tablete doziranje vermox tablete nuspojave
2015 cialis coupon eltrabajadordelestado.org coupon cialis
effects of abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill recovery
pro abortion arborawning.com effects of abortion pill
abortion what to do weeks for pregnancy safe abortion methods
side effects of abortion pill abortion clinics in houston tx abortion pill alternatives
voltaren ampul truonggiang.net voltaren krem nedir
duphaston tablete za odgodu menstruacije blog.griblivet.dk duphaston tablete kako se piju
voltaren gel voltaren jel voltaren krem nedir
abortion pill side effects abortion pill video abortion pill video
cost of medical abortion abortion pill methods having an abortion
abortion pill quotes abortion pill facts abortion pill pros and cons
amoxicillin 500 mg amoxicillin amoxicillin 1000 mg
clomid proviron blog.lakerestoration.com clomid proviron pct
duphaston tablete duphaston forum duphaston tablete za odgodu menstruacije
nootropil blog.smartofficecloud.com nootropil review
after abortion pill reasons for abortion pill facts about abortion pill
metoprolol tartrate metoprololsuccinat metoprolol succinate
cialis tadalafil blog.plazacutlery.com cialis pris
vermox sirup cijena vermox 100mg vermox suspenzija
free cialis coupons cialis savings and coupons cialis online coupon
order strattera online no prescription amres.nl strattera discount card
duphaston forum bvandam.com duphaston tablete
abortion pill medication abortion pill abortion pill questions
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar amoxicillin
vermox sirup cijena vermox tablete nuspojave vermox sirup cijena
cialis free sample coupons travelwithe.com cialis coupons 2015
how much is abortion pill after abortion abortion complications
free cialis coupon cialis discount coupons prescription drug discount cards
the promise of low dose naltrexone therapy onlineseoanalyzer.com naltrexone 50
naltrexone for alcohol withdrawal vivitrol dosage naltrexone works by
ldn low dose naltrexone go naltrezone
vivitrol shot low dose naltrexone ankylosing spondylitis low dose naltrexone bipolar
naltrexone generic cost skydtsgaard.dk low dose naltrexone for pain
naltrexone side effects low dose naltrexone prescription naltrexone injection for opiate addiction
naltrexone depression naltrexone user reviews naltrexone side effects depression
naltrexone in pregnancy open low dose naltrexone chronic fatigue
vivitrol for opiate addiction charamin.jp naltrexone for opiate addiction
maltrexone williamgonzalez.me naltrxon
naltrexone injection for opiate addiction naltrexone online vivitrol alcohol treatment
does naltrexone work naltrexone for alcohol dependence how long does revia stay in your system
vivitrol implant myjustliving.com low dose naltrexone fertility
oxcarbazepin dura oxcarbazepin zulassung oxcarbazepin bivirkningerHALİD :

04.04.2015

TEBRİKLER SEVGİLİ BAŞKANLARIM SİZLERİ CANU GÖNULDEN KUTLUYORUM. BÜYÜK ZATLARDAN BİRİ NE DİYOR "HAKSIZLIĞI HAK İTTİHAZ ETMEK, HAKKA KARŞI HAKSIZLIKTIR."

link how to cheat how to catch a cheat
why men cheat on beautiful women my husband cheated on me cheater
online website why do husband cheat
link why do women cheat on their husbands women that cheat on their husbands
website read website
stds and symptoms chlamydia in the throat free std testing el paso tx
abortion stories gone wrong is there an abortion pill miscarriage pill
best spy phone spy android free cell phone spy app
catching a cheater women cheat on their husbands wife cheaters
married men who cheat scottdangelo.com unfaithful wives
want to cheat on my wife cheat on your spouse women wanting to cheat
my boyfriend cheated on me with my best friend link i cheated on my boyfriend how to get him back
guy cheated on girlfriend with me sigridw.com why do boys cheat on their girlfriends
i want my husband to cheat go i cheated on my husband how do i fix it
i want to cheat click i cheated on my husband now what
did my boyfriend cheated on me blog.gobiztech.com i cheated on my boyfriend with a black guy
i just cheated on my boyfriend click i want to cheat on my boyfriend
why wife cheated wife cheaters woman affair
my boyfriend cheated on me quotes blog.ivanovtech.com wife cheated on me
married looking to cheat maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com cheater
group sex stories with pictures open black female slave sex stories
kerala sex stories scottdangelo.com free adult book store stories pictures
terminating early pregnancy site hysteroscopy d&c
spy programs for android faithwalker.org free cell phone spy apps for android
abortion clinics in manhattan read abortion clinics rochester ny
free coupons free pharmacy card walgreens coupons online
rx prescription coupons rx coupon free prescription discount cards
prints at walgreens link rx discounts
free pharmacy card open stride rite printable coupons
cheat on your wife marriage affairs my wife cheated now what
how much do abortion pills cost open teen abortion stories
illegal abortion stories open pregnant weeks
rite aid coupons 2015 csharplibrary.com coupons for prescription medications
cialis discounts coupons free coupon for cialis coupon prescription
coupons for drugs coupon for prescription discount prescription drug card
vardenafil acyclovir pill acyclovir 400mg
fluconazole go neurontin 400mg
dapoxetine pill deploymentshare.com azithromycin pill
clomiphene revia 50mg doxycycline
diprolene tube valacyclovir pill tretinoin tube
cialis 40mg go inderal
cialis discount coupons open prescription drugs coupons
online pharmacy coupon code open viagra 2015 coupon
levitra site tadalafil 10mg
internet drug coupons prescription discount coupon free viagra coupon
discount drug coupons free prescription cards discount prescription drug coupons
viagra coupons printable canada drug pharmacy coupon prescription coupon card
early termination pregnancy pill abortion pill teenage abortion stories
first trimester pills to terminate pregnancy abortions per year
cialis trial coupon sentencingguidelines.co.uk cialis online coupon
discount drug coupon link cialis coupons online
gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment gabapentin withdrawal treatment
cialis coupon cialis coupon cialis coupon
abortion pill abortion pill abortion pill
gabapentin for pain side effects gabapentin for pain side effects gabapentin for pain side effects
cialis dosing and cialis dosage 40 mg dangerous cialis dosage by
new prescription coupons cialis coupons from lilly free cialis samples coupon
coupon cialis discount drug coupons prescription drug cards
free prescription drug cards site discount drug coupons
pet prescription discount card drug coupons coupons for prescription medications
claritine koliko na dan link claritine sirup norice
cipromed ciprinol ciprinol
aldactone 100 nguoiviendong.net aldactone 25 mg
ibuprofen alkohol ibuprofen alkohol ibuprofen 800
singulair junior deploymentshare.com singulair junior
omeprazole neryx.com omeprazole eg
effexor vidal effexor vidal effexor et alcool
vermox tablete cijena blog.toolroom.at vermox delovanje
flagyl for uti flagyl over the counter flagyl dosing
ranitidine hcl link ranitidine hcl
clopidogrel teva allied.edu clopidogrel
cheap cialis blog.bjorback.com cialis coupon
tenormin 100 mg blog.keylink.rs tenormine vidal
prescription card discount martialinfo.com internet drug coupons
motilium et grossesse motilium eureka motilium et grossesse
prescription drugs discount cards racindirt.com coupons for prescriptions
facts about abortion how much does an abortion pill cost abortion new york
abortion options effects of abortion abortion pill stories
prescription discount coupons steadfasttraining.co.uk coupon cialis
abortion effects albayraq-uae.com unplanned pregnancy
cialis nedir cialis cialis tablet
ibuprofen 800 totspub.com ibuprofen 800
duphaston 10 mg duphaston tablete za odgodu menstruacije duphaston forum
voltarene 50 yunaweddings.com voltarene posologie
pros and cons of abortion abortion pill procedures what is abortion pill
discount codes alsarayabahrain.bh free coupon sites printable
feldene ampolla feldene feldene
seroquel avis seroquel avis seroquel 300 mg
aerius sirop aerius posologie aerius
losartankalium teva 50 mg losartankalium losartan
discount coupon for cialis coupon prescription coupon for prescription
buscopan buscopan tropfen buscopan plus preis
stemetil 5mg tabs what are they for harshpande.net stemetil spc
vermox cijena sporturfintl.com vermox cijena
abortion pill costs second trimester abortion abortion pill risks
naltrexone trade name naltrexone tab 50mg ldn and pregnancy
aida nikolaychuk aida32 aida brno
cialis.com coupon discount prescription coupons cialis coupons and discounts
viagra wiki viagra torta viagra pret
feldene flas para que sirve feldene flash feldene precio
new prescription coupon cialis coupon free 2015 cialis coupon
prescription drug cards discount prescription drug cards free printable coupons
abortion pill complications effects of abortion pill abortion pill debate
cons of abortion pill abortion pill services how much does abortion pill cost
when is it too late to get an abortion pill late term abortion pill partial birth abortion
early methods of abortion dilation and curettage definition medication during pregnancy
flagyl 125 flagyl suspension flagyl v
coupon prescription cialis coupon free prescription coupon
neurontin neurontin cena neurontin gabapentin
how to get an abortion pill abortion pill quotes for abortion pill
viagra cena viagra torta viagra cena
lilly cialis coupons abcomke.sk prescription drug coupons
abortion pill facts different types of abortion pill third trimester abortion pill
the abortion pill cost abortion pill cons history of abortion pill
types of abortion pill how do abortion pill work home abortion pill
abortion pill stories britmilk.co.uk early abortion pill options
abortion pill clinics in houston agama-rc.com 2nd trimester abortion pill
coupons for prescriptions cialis coupon lilly free coupon for cialis
third trimester abortion pill when can you get an abortion pill late term abortion pill
abortion pill cost abcomke.sk free abortion pill
pro abortion how does an abortion pill work effects of abortion pill
vermox doziranje vermox suspenzija vermox bez recepta
definition of abortion pill late term abortion pill clinics abortion pill rights
online cialis coupons cialis manufacturer coupon 2016 printable cialis coupon
voltaren ampul truonggiang.net voltaren krem nedir
cialis coupon pureheartvision.org cialis.com coupons
how late can you get an abortion pill aero-restauration-service.fr abortion pill clinics in houston
duphaston tablete duphaston cijena bez recepta duphaston tablete
amoxicillin-rnp amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg
after abortion pill reasons for abortion pill facts about abortion pill
viagra kamagra cialis viagra torta viagra
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin amoxicillin 1000 mg
vermox sirup cijena vermox cijena vermox cijena
cialis coupon card coupons for prescription drugs prescription discount coupons
free abortions should abortion pill be legal spontaneous abortion pill
amoxicilline amoxicilline amoxicillin nedir
abortion pill akum.org abortion pill questions
cost of medical abortion acnc.com late term abortion pill clinics
vermox alkohol vermox vermox
abortion pill procedures abortion options how much do abortion pill cost
cialis free sample coupons travelwithe.com cialis coupons 2015
canada drug pharmacy coupon coupons for drugs prescription coupons
prescription drugs coupons discount card prescription cialis manufacturer coupon
naltrexone buy uk go altrexone
naltrexone diarrhea mikemaloney.net implant for alcoholics
opiate blocker shot vivitrol opioid antagonists for alcohol dependence ldn thyroid
naltrexone and drinking blog.bjorback.com low dose naltrexone ulcerative colitis
where to get naltrexone site shot to stop drinking
neltraxone click naltrexone off label uses
what is a ldn skydtsgaard.dk naltrexone schedule drug
naltrexone and vivitrol vivitrol canada vivitrol drug interactions
neltrexone naltrexone depression treatment what is naltrexone 50mg
naltrexone in pregnancy read low dose naltrexone chronic fatigue
vivitrol for opiate addiction open naltrexone for opiate addiction
maltrexone williamgonzalez.me naltrxon
can naltrexone be abused site naltrexone other names
how long does naltrexone block opiates avonotakaronetwork.co.nz neltrexone
low dose naltrexone side effects autism sigridw.com naltrexone classification
how long will naltrexone block opiates opiate blocker naltrexone naltrexone and alcohol
naltrexone canada open naltrexone reviews alcoholism
vivitrol implant myjustliving.com low dose naltrexone fertility
naltrexone injection price read naltrexone alcohol withdrawalYorum Ekle
  
 
 
 


  

Şubelerimiz

Şubelerimiz Harita

Mail Grubu

Mail Grubumuza kayıt olarak güncel bültenlerimizi takip edebilirsiniz.


 

Anket

    Yeni Test

Videolarıız

Yetkili Girişi

                                        Yardımlaşma Sandığı

Sandık

Site istatistikleri

Toplam Ziyaretçi

Toplam Ziyaretçi

903761

Toplam Ziyaretçi

Aylık Ziyaretçi

5275

Toplam Ziyaretçi

Günlük Ziyaretçi

0