HABER DETAYLARI

.


Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal’ın; KKTC Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an Kursları Kararı ile ilgili açıklaması:

KKTC Anayasa Mahkemesi, KKTC’de faaliyette bulunan Hizmet Sendikası’nın  (HİZMET-SEN) 2018 yılında açtığı bir dava ile ilgili kararını açıkladığı basına yansımıştır. Henüz gerekçeli karar yayımlanmamıştır.

HİZMET-SEN, Din İşleri Değişiklik Yasasının 8B Maddesinin 2. Fıkrasının A Bendinde yer alan “Din Hizmetleri Eğitimi ve Halkla İlişkiler Birimi bünyesinde eğitim isleriyle görevli Bakanlığın izniyle yapılan hafızlık eğitimi kurslarını düzenlemek, sınav yapmak ve başarılı olanlara hafızlık belgesi vermek” şeklinde düzenlenen ve Din İşleri Komisyonuna verilen hafızlık kursu açma yetkisinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştur.

Anayasa Mahkemesi de Hizmet Sendikasının (HİZMET-SEN) başvurusunu uygun bulmuştur.

KKTC Din İşleri Başkanlığı Devletin bir kurumudur. Şu anda KKTC’de Devletin dışında bir kurumun hafızlık kursları düzenlemesi olmadığı ifade edilmektedir.

Din İşleri Dairesi Yasası,  KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin 28 Mayıs 1993 tarihli birleşiminde kabul edilmiş ve KKTC Anayasa'sının 94 (1) maddesi gereğince; Din İşleri Başkanlığı’na  “Dini inanç ve ibadet esasları ile ilgili bütün işleri yönetmek” görevi verilmiştir.

Yani KKTC Din İşleri Başkanlığı dini alandan sorumlu bir Devlet kuruluşudur. Yaptığı hizmetler için Devletin kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapması en tabii olanıdır.

Zaten, KKTC Anayasası da açıkça hiç kimsenin bir inancın kitabını ve esaslarını öğrenme ve uygulama hürriyetinden mahrum bırakılamayacağını belirtmektedir. Bunun yapısal şeklini de Din İşleri Başkanlığı yerine getirmektedir.

Yansıyan haberler ve görüşmelerimizden bizim anladığımız; Anayasa Mahkemesi kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanması söz konusu değildir ve olmamalıdır.

Beklentimiz, hafızlık ve Kur’an öğretimi ve din işleri ile ilgili yasal boşluklar var ise, KKTC Hükümeti, Meclisi ve Cumhurbaşkanlığınca bir an önce giderilmesidir.

Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim’in öğretilmesi, evrensel temel hak ve özgürlükler kapsamındadır. Bu hakkı kullanmak isteyen ve öğrenmek isteyen kimse bundan mahrum bırakılamaz.

Sendikaların görevi hak aramaktır, hakkı ortadan kaldırmak değildir. Hele hele KKTC’de Müslüman Türk vatandaşlarının İslam’ı anlamalarına, kitabımız Kur’an’ı öğrenmelerine, hafızlıklarını yapmalarına zemin hazırlayan ve Anayasal bir kurum olan Din İşleri Başkanlığı’nın görev alanını kısıtlamak değildir. Bilakis kurumların hizmet etmelerine yardımcı olmaktır.

İnanıyoruz ki; KKTC yetkilileri gerekli yasal düzenlemeleri yaparak, vatandaşların dinimiz İslam’ı doğru bir şekilde öğrenmesini sağlayacaklardır.
Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder