KAMU-SEN HABER DETAYLAR

KADIN ERKEK FIRSAT EŞİTLİĞİ KOMİSYONUNDA TALEPLERİMİZİ ANLATTIK


Kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılmasında karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla oluşturulan alt komisyon TBMM’de toplandı. Komisyona sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Türkiye Kamu-Sen’i temsilen toplantıya, Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat katıldı. Bu alanda yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi vermek amacıyla toplanan alt komisyonda konuşan Leyla Polat,  Türkiye Kamu-Sen olarak kadınların aile refahına ve toplumun kalkınmasına yaptıkları katkıların anlaşılamadığının farkında olduklarının altını çizerek, “toplumda kadının hak ettiği yere gelmesi ancak ve ancak kadını bir meta olmaktan çıkarıp, birey haline getirdiğimiz zaman mümkün olacaktır” dedi.

Kadın Komisyonu Başkanı Leyla Polat, Konfederasyon olarak kadınların iş ve aile hayatlarında uyumlaştırılması için hayata geçmesini istediğimiz önerileri şu şekilde sıraladı:  

-Ülkemizde kadına yönelik şiddetin önlenmesi için gerekli olan tedbirlerin ivedilikle alınması,

-Tüm çalışanların iş güvencesinin devletin teminatı altında olması. Biz bu maddeyi inanın çok önemsiyoruz. Güvencesiz çalışma kadınlarımızı daha çok yaralayacaktır.

-Anneliğin sosyal bir görev olarak kabul edilmesi; istihdamda evlilik ve analık sebebiyle kadınlara karşı yapılan ayrımın önlenmesi; kadınlara etkin çalışma haklarının sağlanması.

- Tüm kamu kurumlarında personele uyum (oryantasyon) eğitimlerinde zorunlu olarak cinsiyet eşitliği eğitimlerinin verilmesi.

-Zorunlu hizmet durumları da dahil olmak üzere eşlerin farklı şehirlerde yaşamasından doğan sorunların ortadan kaldırılması.

-Aile bütünlüğünün korunması.

-Kadın ve erkeğin toplum içindeki rolüyle ilgili kalıplaşmış kavramları eğitimin her şeklinden ve kademesinden kaldırılması.

-Hamilelik süresinde zararlı olduğu kanıtlanan işlerde kadınlara özel koruma sağlanması, böylelikle sağlığın ve doğurganlığın korunması.

-Doğum nedeniyle ebeveynlere talepleri halinde bir yıl ücretli izin, ikinci yıl %25 oranında ücret ödenerek izin verilmesi; çocuk yardımının günün ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilmesi.

- Kreş, hasta, engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinin profesyonelce sunulacağı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin yaygınlaştırılması.

-Açılacak kreş ve bakımevlerinde bu konularda uzman olan nitelikli personelin istihdam edilmesi, kreş ve bakımevi hizmetlerinden yararlanamayan personele bu hizmetleri dışarıdan karşılayabilmesi için günün şartlarına uygun ekonomik desteğin sağlanması 

-Eğitimin her kademesinde kadınların okullaşma oranının artırılması için tüm ülke çapında ailelere ekonomik ve sosyal destek sağlanması.

-“İşin cinsiyeti olmaz, işin niteliği olur” ilkesiyle hareket edilmesi. Kadınların devletin her kademesinde özellikle karar alma mekanizmaları içinde görev almasının sağlanması.

-Kadınların işyerlerinde maruz kaldığı psikolojik ve fiziki tacizin, mobbingin önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması.

-Kurumlarda psikolojik rehberlik biriminin kurulması.
Haber Grubu: SPOT HABERLER
Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder