HABER DETAYLARI

ÇAĞRIMIZ KARŞILIK BULDU, EK DERS ÜCRETLERİ ÖDENECEK


 

25 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığına çağrıda bulunmuş “Kur’an Kursu Öğreticilerimizin Ek Ders Ücretlerinin” ödenmesi gerektiğini talep etmiştik.

Kur’an Kurslarında sadece ek ders ücreti karşılığında çalıştırılan Başkanlık personeli ve
GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ

için ek ders düzenlemesi yapıldı.

Buna göre, sadece ek ders ücreti karşılığında çalışmakta olan GEÇİCİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİLERİ ve Diyanet personeli, 07.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan CUMHURBAŞKANI KARARI ile ek ders ücretlerini almaya devam edecek.

Bilindiği gibi 24.03.2020 tarihi itibariyle ek ders ödemeleri durdurulmuştu. Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak hemen 25.03.2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazılı olarak müracaatta bulunarak, ek ders ödemelerinin devamını talep etmiştik.

Talebimiz yerine gelmiş ve çalışanlarımızın mağduriyeti giderilmiş oldu.

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.

Türk Diyanet Vakıf-Sen çalışanlarımızın yanındadır, ümittir.

Türk Diyanet Vakıf-Sen varsa, ÇARE her zaman vardır.

HEP BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ.

7 Nisan 2020 Salı tarih, 31092 Sayılı ve 2378 Karar Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan CUMHURBAŞKANI KARARI şöyle:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNDE UYGULANACAK DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

1- 14-/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- (1) 7 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında görev yapmakta olanlar, COVID-19 salgını nedeniyle kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılır.

(2) Bu kapsamda ödeme yapılanlar, bir aylık ek ders görevlerini geçmemek üzere kurslara ara verilen günlerde üzerlerinde bulunan ek ders görevleri kadar, kendilerine daha sonraki günlerde ek ders görevi verilmesi halinde bu görevleri ayrıca ücret ödenmeksizin yerine getirmekle yükümlüdür. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden birinci fıkra kapsamında yapılan ödemeler geri tahsil edilir.”

MADDE 2- Bu Karar,23/3/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

07.04.2020 tarihli düzenlemenin atıfta bulunduğu 
24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karar (2009/15215)
karar maddesi:
 

Ekli “Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 16/6/2009 tarihli ve 1210 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kur’an kursu ve diğer kurslarda ek ders görevi

MADDE 7– (2) Öğretici sayısının yetersiz olması halinde Kur'an kurslarında;

a) Başkanlık personeli ile diğer kurumlarda çalışan personele haftada 8 saate,

b) Üzerinde resmî görev bulunmayıp ek ders ücreti karşılığında görevlendirilenlere gündüzlü kurslarda haftada 25, yatılı kurslarda haftada 30 saate,

kadar ek ders görevi verilebilir.
Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUMLAR

  1. Talha verim 08.04.2020

    Kyk`da manevi rehberlerin yerlerine vekillik yapanların durumları ne olacak? Halen göreve iade edilmeyenler var

1

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder