SENDİKA HABER DETAYLARI

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYOR.


 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI

PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYOR

 

Hizmet kolumuzda bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü; geçmişten bizlere emanet kalan eserleri, vakıf mallarını ekonomik bir şekilde işletmek, mimari ve tarihi değere sahip vakıf eski eserleri muhafaza ve imar etmek, vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatan önemli ve özel bir kurumumuzdur.

Kültür ve medeniyetimize çok büyük hizmetler veren, aldığı emaneti gelecek nesillere aktaran Kurumumuzun çalışmalarını önemsiyoruz ve bu çalışmalara katkı sağlamaya Sendika olarak her zaman hazırız.

Çok önemli işlevi olan Kurumumuzun her düzeydeki yöneticileri çalışanlarına sahip çıkmalıdır. Dertleriyle dertlenmeli, sevinçlerini paylaşmalıdırlar. Karşılıklı sevgi, saygı ve güven tesis edilmelidir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞANLARININ BAZI ORTAK SIKINTILARI

 • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde tecrübesiyle yıllardır emek veren çalışanlar değerlendirilmelidir. Atama, nakil ve görevde yükselmelerde; adalet, liyakat, tecrübe ve emekler dikkate alınmalıdır.
 •  
 • 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ile Bölge Müdür Yardımcısı ve Şef kadroları iptal edilmişti. Daha sonra ihtiyaca binaen İstanbul, Ankara, İzmir Bölge Müdürlüklerinde Bölge Müdür Yardımcısı kadrosu yeniden tahsis edilmiştir. İhtiyaç duyulan diğer Bölge Müdürlüklerinde de Bölge Müdür Yardımcısı kadroları tahsis edilmesi uygun olacaktır. Kurum içerisinde birimlerdeki hiyerarşi için şef kadrolarının yeniden tahsis edilmesi, çalışanlarımızın mutlu bir şekilde çalışmalarına olumlu olarak yansıyacağı ifade edilmektedir.
 •  
 • Kurum içi yer değiştirme talebinde bulunan çalışanların, aile bütünlüğü ve sağlık durumlarının göz önünde bulundurularak ayrım yapılmaksızın talepleri doğrultusunda işlem yapılması.
 •  
 • Şube Müdürlüğü kadroları için; Vakıflar Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerine bağlı diğer illerde şube müdürlüğü iritibat bürolarının yeniden açılarak kadrolarının tekrar ihdas edilmesi, emlak, burs ve gıda yardımı kontrollerinin daha iyi yapılacağı uygun olacağı düşünülmektedir.
 •  
 • 5737 sayılı Vakıflar Kanunun 666 sayılı Kanunla yürüklükten kaldırılan 72. maddesinin 2. fıkrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına Vakıf Kira Gelirlerinin %3 dağıtılmakta iken, 666 sayılı Kanunla bu ödeme ek ödeme olarak değerlendirilmiş ve yürürlükten kaldırılmıştır.
 •  

Özel Bütçeli bir Kuruluş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline 5737 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılan 72. maddesindeki fıkralar göz önünde bulundurularak 5737 sayılı kanunda yapılacak bir düzenlemeyle veya şu an çalışması yapılan KHK ile ödenmeye devam edilmesi personeli olumlu yönde etkileyecektir. Gerekli düzenlemenin sağlanmasını talep etmekteyiz.

 • Vakıflar Genel Müdürlüğünde çalışanların her yıl düzenli olarak “vakıflar haftası”nda veya öncesinde 20 hizmet yılını doldurulan personellere verilen ödüllerde objektif ve kucaklayıcı olunması.
 •  
 • Uygun yerleşim yerlerinde TOKİ ile işbirliği yapılarak çalışanların ev sahibi yapılmasının sağlanması.
 •  
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün birçok ilde gayrimenkulleri olmasına rağmen, personelin eş ve çocuklarının faydalanacağı sosyal tesislerinin yok denecek kadar azdır. Sosyal tesislerin oluşturulması hem çalışanlarına hem de eş ve çocuklarına yapılacak güzel bir hizmet olacaktır.
 •  
 • Bölge Müdürlüklerinde öğle yemeği, işyerine geliş ve gidişlerde servis taşımacılığı hizmetinden faydalanmayan personele nakdi yardım yapılması.
 •  
 • 20 Ocak 2018 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne görevde yükselme sınavı yaptırılmış olup, memur sınavının iptal edilerek 18 Mart 2018 tarihinde yeniden yapılmasına karar verilmiş ve aynı tarihte yapılan Şube Müdürlüğü sınav sonuçları açıklanmıştır. Yazılı sınavı kazananların hiçbir ayrım ve ayrıştırmaya tabi tutulmadan mülakatları yapılmalı ve sonuçları açıklanmalıdır.

 
Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder