HABER DETAYLARI

CAMİ ELEKTRİKLERİ.


633 sayılı Kanun ile “…ibadet yerlerini yönetmek…” Diyanet İşleri Başkanlığı’nın görevleri arasındadır. 6446 sayılı Kanunun geçici 6. Maddesinin 3. Fıkrasında “…toplumun ibadetine açılmış ve ücretsiz girilen ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır” denilmektedir.

İlgi (c) yazı ile Müftülüklere bildirilen “Bütçe Uygulamaları”nda; “ibadethanelerin aydınlatma giderleri  için  Başkanlığımız  bütçesinin  ilgili  tertibine  konulan ödenekten bütçe imkânları dâhilinde ibadethanelerin aydınlatma giderleri ödenmekte, ancak ısıtma ve soğutma ihtiyacı için kullanılan elektriğin bütçeden karşılanmasına imkân bulunmamaktadır. Dolayısıyla bütçe imkanlarının ekonomik kullanılması ve ibadethanelerin aydınlatılmasında sorun yaşanmaması için alınan önlemlere ilave birtakım tedbirlerin hayata geçirilmesi zarureti hâsıl olmuştur.” denilerek, yapılacak işlemler bildirilmiştir.

            İl ve ilçelerde yapılan uygulamalarda karşılaşılan;

  • "Sayaç Tespit ve Tefrik Komisyonu" kurulması noktasında, bazı yerlerde elektrik dağıtım şirketlerinin eleman görevlendirmemesi,
  • Yetkili ve elektrik işinden anlamayan kişilerin, elektrik saatlerini denetlemesinin sakıncalı olduğu,
  • Bazı köylerde muhtarların ve dernek başkanlarının iki ayrı saatin bağlanmasına karşı çıktıkları, dolayısıyla görevliyle karşı karşıya geldikleri,
  • Köy ve küçük yerleşim yerlerinde, cami müştemilatında bulunan (gasilhane gibi) ve ticari amaç için kullanılmayan wc lerin ayrı saat bağlanmasının mümkün olmadığı,
  • Aboneliklerin cami görevlilerinin adına yapılmak istendiği,
  • Camiler için limit belirlenerek, bunun üzerinde gelen faturanın görevli tarafından ödeneceği veya tamamının cami imkânlarıyla ödenmesi gerektiği,
  • Tapusu olmayan camilerde ikinci bir sayacın takılamadığı, yeniden plan ve proje gerektiğinden bunun ek maliyet çıkardığı, dolayısıyla tamamının cami imkanlarıyla ödenmesi gerektiği,

hususları Sendikamıza iletilmiştir.

Din görevlilerimizin, camilerde cemaatin artması için yazın ve kışın gerekli tedbirleri aldığı düşünüldüğünde, sayaç tefriki yapılmasının her yerde uygulanamayacağı görülecektir. Gereksiz elektrik kullanımının ve israfın önlenmesinin tedbirleri alınarak, elektrik dağıtım şirketlerine yapılacak ödemelerin, gerekli çalışmalar yapılıp tamamının Başkanlık merkezinden ödenebilmesinin çalışması da yapılmalıdır. Böylelikle din görevlilerimiz ile müftülükler, dernekler, muhtarlar ve cami cemaati ile sıkıntı yaşanmasının önüne geçilebilir.

Bu itibarla, resmi kurum binalarında olduğu gibi, camilerimizin elektrik (ısınma-soğutma/aydınlatma) giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı bütçesine eklenerek Genel Bütçeden ödenmesinin sağlanması hususlarında Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazı yazıldı.
Ekleyen: Türk Diyanet Vakıf-Sen

YORUM EKLE

E-Posta Adresiniz YayınlanMAyacaktır!!.
Lütfen Gerekli Alanları Doldurunuz..*
 


 


 
 

Gönder