BASINDA TDVS

AHLÂKSIZLIKTA YARIŞAN GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI KALDIRILSIN

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, "Mahremiyet, kişilerin, başkalarının öğrenmelerini istemedikleri özel hâlleridir. Mahremiyete saygı gereklidir. Bu gizlilik veya özel hayata saygı diye de tarif edilebilir. İnsanların özel hallerini araştırmak, yaymak mahremiyetin ihlalidir. Günümüzde özellikle sosyal medya ve TV'lerde çeşitli programlarda, insanların mahremiyetleri ortaya saçılmaktadır. Çarpık anlayış ve ilişkiler sıradan işler gibi gösterilmeye başlanılmıştır. Birbirinden bunu görenlerin daha vahim olanlarına yönelmeleri yaygınlaşmaktadır. Başka toplumlarda bu tür uygulama veya yaşantı ve ahlak anlayışlarında çeşitlilikler olabilmektedir. O toplumların insana ve aileye bakışları ile Müslüman Türk Milletinin bakışı arasında dağlar kadar fark vardır. Dinimiz İslam, mahremiyetin korunmasını teşvik etmiş, ihlalini de büyük suç saymıştır. Toplumu bozan, aileyi zedeleyen, genç dimağları çürüten bir anlayış olarak görmüştür. Dinimiz, örf ve adetlerimiz, insanların içinde yaşadıkları evleri özel ve mahrem saymıştır. Hatta hane halkına nispetle ev içindeki odaları bile mahrem alanlar olarak belirlemiştir. Son günlerde, gayri ahlaki yaşantıların çok rahat bir şekilde anlatıldığı, toplumumuzun aile yapısına uymayan söz ve davranışların sergilendiği programlar maalesef artış göstermektedir. Öncelikle vatandaşlarımız bu programları izlememeli, ilgili kurumlara gerekli şikâyetleri yapmalıdırlar. RTÜK başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlar da aile erlerini çürütmeye yönelik, kaldırılmasını istiyor. Kurumunun, geleceğimiz çocuklarımızın ve toplumumuzun güçlü ve müreffeh yarınları için üzerine düşen görevi yerine getirmelidir" diye konuştu.

YENİ AKİT GAZETESİ


Ekleyen: AHLÂKSIZLIKTA YARIŞAN GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI KALDIRILSIN