BASINDA TDVS

PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİ

PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİ

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Ramazan ayının son günlerinde gerçekleştirilen itikâf ibadetinin gerekliliklerini belirterek, “İtikâf Hz. Muhammet (Sav) Peygamberimizin sünnetidir. Dış dünyadan biraz tecrit etme gibi görünen bir ibadettir” dedi.»

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Ramazan ayının son günlerinde gerçekleştirilen İtikâf ibadetinin gerekliliklerini belirterek, “İtikâf Hz. Muhammet (Sav) Peygamberimizin sünnetidir. Dış dünyadan biraz tecrit etme gibi görünen bir ibadettir" dedi. Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ile 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayında sünnet olan itikâfı konuştuk. Ünal, gazetemize verdiği özel açıklamalarda itikâf ibadetinin gerekliliklerini, vecibelerini ve uyulması gerekenleri anlattı. Ünal, "İtikâf Hz. Muhammet (Sav) Peygamberimizin sünnetidir. Dış dünyadan biraz tecrit etmek gibi görünen bir ibadettir. Hz. Peygamberimiz (Sav) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikatta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır. Niyetsiz itikâf olmaz. Nezredilen itikâfta niyetin ayrıca dil ile ifade edilmesi gerekir” şeklinde konuştu.

SÜNNET BİR İBADETTİR 

Nuri Ünal, “İtikâf Hz. Muhammet (Sav) Peygamberimizin sünnetidir. Dış dünyadan biraz tecrit etme gibi görünen bir ibadettir. İtikâf a giren kimse, camide yer, içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu takdirde camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabiî ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması hâlinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hâllerin dışında camiden çıkarsa itikâfı bozulur şeklinde bilgi var” ifadelerini kullandı.

MEZHEPLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

“Hz. Peygamberimiz (Sav) Ramazan’da ve özellikle bu ayın son on gününde itikâfta bulunduğunu bildiren birçok hadis-i şerif vardır" diyen Ünal, "Nafile olan itikâfın en azı bir gündür. Ebû Yusuf en az süreyi, bir günün yandan fazlası olarak belirlerken İmam Muhammed itikâf için bir saati de yeterli bulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 290). Yukarıda izah edildiği şekli ile camide itikâf erkeklere mahsustur. Kadınlar ise evlerinin namaz kılmak üzere belirledikleri bir yerinde itikâfta bulunabilirler. Şafiî mezhebine göre ise, mescit dışında itikâf caiz değildir. Kadın, kocasından izin alarak mescitte itikâf yapar. Zira Hz. Peygamberin (s.a.s.) eşlerinin mescitte itikâfa girdikleri rivayet edilmiştir. Bu mezhebe göre itikâf sırasında oruçlu bulunmak da şart değildir” şeklinde bilgiler var dedi.

VECİBELERİ NELERDİR?

Ünal, İtikafa girmenin önemi nedir? Sorusuna ise şu şekilde cevap verdi;

“Hz. Peygamberin özellikle Ramazan içinde ve Ramazan’ın son on gününde itikâf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler de şu bilgilere yer verilir. Hz. Âîşe'nin şöyle dediği nakledilmiştir: “Ramazan ayının son on günü girince Rasulullah kendini ibadete verir, geceleri ihya eder ve ailesini uyandırırdı.” demiştir. Ebu Hureyre hazretleri de “Nebi (Sav) her ramazan on gün itikafa girerdi, vefat ettiği sene ise yirmi gün itikâf yaptı” demiştir. Bunun bir diğer sebebi de Kadir Gecesi'ni idrak edip ihya etmiş olmaktı. Hz. Peygamber, “Kadir Gecesi'ni ramazanın son on günü içinde arayınız!” (Buhârî) buyurmuştur. İtikâf ibadetinin önemi burada ortaya çıkar. Ramazan’ın son on gününde, bir mescitte dünya ile bağını kesip itikafa giren ve yalnızca Allah ile beraber olmaya niyet eden kimse, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen kadir gecesini de hakkıyla ihya etmiş olur.”

ŞU ŞARTLARI GEREKTİRİR

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal son olarak, İtikâfın, şartları nelerdir? Sorusunu ise şöyle cevapladı:

“Niyet; Niyetsiz itikâf olmaz. Nezredilen itikâfta niyetin ayrıca dil ile ifade edilmesi gerekir. Mescid: Erkeğin, itikâfı cemaatle beş vakit namaz kılman mescitte olmalıdır. İtikâfın en faziletlisi Mescid-i Haram'da, sonra Mescid-i Nebevî'de ve sonra da Mescid-i Aksa'da olandır diğer mescidlerdeki fazilet cemaatin çokluğuna göre değişir. Oruç: Daha önce de belirttiğimiz gibi vacip olan itikâf için oruç şarttır. Sünnet itikâf Ramazan ayında olduğu için zaten oruçlu bulunma şart vardır. Temizlik: Kadınların hayız ve nifastan temiz olmaları gerekir. Cünüplük oruca mâni olmadığı gibi, itikâfı da bozmaz, itikâfa giren cami içinde iken ihtilâm olursa, dışarı çıkarak gusül abdesti alır ve yeniden itikâfa devam eder. İtikâf sırasında kötü ve çirkin söz söylememek, Ramazan’ın son on gününü ve cemaati kalabalık olan mescidi tercih etmek, itikâf günlerinde Kur'an, hadis, Allah'ı zikir ve ibadetle meşgul olmak ve temiz elbise giyip güzel kokular sürünmek itikâfın adabındandır.”

İLKSAYFA GAZETESİ – 16.04.2023


Ekleyen: PEYGAMBERİMİZİN SÜNNETİ